8. 3. 2021

SRBSKO – pozvánka na první podnikatelskou misi od propuknutí pandemie koronaviru doprovázející ministra zahraničních věcí ČR

Podnikatelské mise do Srbska

Dovolujeme si Vás pozvat na úplně první doprovodnou podnikatelskou misi od vypuknutí pandemie koronaviru. Jedná se o misi doprovázející ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka v termínu 30.3. 2021 do Srbska (Bělehrad).

Jsme si vědomi aktuální epidemické situace v obou zemích, na druhou stranu jsme velmi uvítali, když naše apely na ústavní činitele o nutnosti znovuobnovení doprovodných podnikatelských misí za přísných epidemických podmínek a znovunastartování bilaterální obchodní spolupráce vyslyšelo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které nás pověřilo organizací této cesty. S ohledem na epidemickou situaci v ČR a v Srbsku je proto podnikatelská mise plánovaná na cca 6 hod. Delegace se do Srbska dopraví speciálním letadlem z letiště Praha-Kbely. V Bělehradě je v plánu uspořádání podnikatelského fóra s bilaterálními jednáními mezi českými a srbskými firmami. V rámci B2B mají účastníci jednání možnost navázat kontakt s novými srbskými partnery nebo rozvinout kontakt s těmi stávajícími. V jednání je dále setkání a diskuze českých firem s ministrem zahraničních věcí ČR a velvyslancem ČR v Srbsku. Součástí programu bude rovněž návštěva Asistenční kanceláře Hospodářské komory ČR v Bělehradě (prostřednictvím této kanceláře zajišťujeme pro české podniky nábor kvalifikovaných srbských pracovníků na klíč a pomáháme s administrativou při vyřizování zaměstnaneckých karet srbských pracovníků).

Mise je primárně určena pro společnosti podnikající v oblasti strojírenství, dopravní infrastruktury, vodního a odpadového hospodářství a v souvisejících oborech.

Srbská ekonomika vykazovala do vypuknutí pandemie koronaviru Covid-19 značně pozitivní výsledky. Statistická data zveřejněná koncem března 2020 uváděly nárůst HDP za rok 2019 na úrovni 4,2 %, což patří mezi nejlepší hospodářské výsledky v Evropě. Rovněž prognóza na rok 2020 byla značně optimistická (cca 3,5-4,0 %). Výsledky ale samozřejmě nyní výrazně negativně ovlivní očekávané zpomalení růstu evropské i světové ekonomiky.

Dovolujeme si upozornit, že samotný průběh mise bude probíhat za přísného dodržování protiepidemických opatření. Zakrytí úst a nosu respirátory po celou dobu trvání mise je samozřejmostí.

Dále se všichni účastníci musí prokázat negativním výsledkem PCR testu ne starším než 48 hodin (48 hodin se počítá od data vydání výsledku, nikoliv od provedení odběru) a mít u sebe potvrzení v angličtině od laboratoře o negativním výsledku. Toto potvrzení musí předložit na letišti Praha Kbely a po příletu do Srbska. Bez potvrzení o negativním výsledkem PCR testu nebude účastník moci na misi nastoupit!

V případě Vašeho zájmu o účast v podnikatelské misi nám, prosím, zašlete následující dokumenty:

  • vyplněnou závaznou přihlášku (podepsaný scan a rovněž editovatelnou verzi) – v příloze emailu
  • firemní profil v Aj (v editovatelné verzi – ve WORDU) – v příloze emailu
  • ppt snímek pro prezentaci na fóru – v příloze emailu
  • scan cestovního pasu (strana s fotografií)
  • na email veselka@komora.cz nejpozději do 12.3.2021.

Vzhledem k omezené kapacitě Vám doporučujeme se přihlásit co nejdříve. Rovněž si vyhrazujeme právo s ohledem na aktuální situaci a opatření českých či srbských úřadů v případně nutnosti misi posunout či zrušit.

Výše účastnického poplatku činí 222,- EUR (pro členy HK ČR) a 247,- EUR pro nečleny HK ČR. Účastnický poplatek zahrnuje: podíl na místních transferech, podíl na pronájmu jednacích prostor, podíl na cateringu, organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

Přílohy