O nás

Pomáháme podnikatelům využívat nové možnosti, které dnešní svět nabízí. Spojením znalostí, kontaktů a vzájemných sil přinášíme firmám i jednotlivcům stabilnější růst. Naší činností vracíme do podnikatelské kultury hodnoty, které mění její úroveň k lepšímu.

Působíme ve 2 centrech v Kyjově a Hodoníně. Obě centra jsou vybavena technikou. K dispozici máme 2 učebny o kapacitě 30 míst v Kyjově a 50 míst v Hodoníně, 1 zasedací místnost o kapacitě 15 osob a kanceláře pro kontakt se členy a místními podnikateli.

Okresní hospodářská komora Hodonín v rámci dohody s městem Hodonín a městem Kyjov poskytuje bezplatné poradenství začínajícím nebo stávajícím podnikatelům.

Vzdělávání

Informace

Konzultace

Pomocí vzdělávacích seminářů a workshopů zajišťujeme, aby byly kompetence podnikatelů na nejvyšší úrovni. Hledáme a předáváme důležité informace, které pomáhají firmám pružně reagovat na aktuální změny. Díky zkušenostem našich pracovníků s vedením rozsáhlých projektů dokážeme lidem poradit s většinou aspektů spojených s podnikáním.. Řešíme i konkrétní problémy jako financování projektů, legislativu či expanzi firem do zahraničí.

Díky informacím a zkušenostem se naše komora stává hlavním místem, kde podnikatelé nachází odpovědi na své otázky.

Síť kontaktů

Vzájemná pomoc

Nové příležitosti

Plně si uvědomujeme důležitost kvalitních obchodních vztahů pro úspěch v podnikání. Prostřednictvím networkingových akcí podporujeme vznik a další budování vazeb mezi podnikateli. Počtem členů se řadíme mezi TOP 10 okresních hospodářských komor v ČR. Dlouhodobě spolupracujeme se školami, učilišti, místní i státní správnou. Pomáháme získávat zpět důvěru veřejnosti v podnikání.

Společně s našimi členskými firmami vytváříme síť propojených kontaktů. Spojením sil podporujeme růst firem, jednotlivců i celého našeho regionu.

Členové představenstva

Ing. Luděk Šebesta

Předseda představenstva
  • Šebesta, spol. s.r.o.

Ing. Zdeněk Barák

Místopředseda představenstva
  • OCELIT, s.r.o.

Lubor Dubšík

Místopředseda představenstva
  • TIREX Autoplachty s.r.o.

Hana Habartová

Členka představenstva
  • OSVČ

Mgr. Pavel Kotásek

Člen představenstva
  • MND, a.s.

Ing. Pavel Šafařík

Člen představenstva
  • Parket koncept s.r.o.

Ing. Et Ing. Jiří Blahynka

Člen představenstva
  • inGreen Kelčany s.r.o.

Dozorčí rada OHK Hodonín

Mgr. Michal Švagerka MBA,LL.M

Člen dozorčí rady

Ing. Libor Havlík

Člen dozorčí rady

Ing. Kateřina Osouchová

Členka dozorčí rady

ラブドール