23. 4. 2024

„Profesní vzdělávání zaměstnanců v podniku“

Okresní hospodářská komora v Hodoníně získala 4,5 milionovou dotaci. Za tyto prostředky chce proškolit cca 200 zaměstnanců členských firem, kteří jsou hlavní cílovou skupinou tohoto projektu.

V lednu letošního roku odstartoval nový vzdělávací projekt, jehož je Okresní hospodářská komora Hodonín realizátorem. Projekt nese název „Profesní vzdělávání zaměstnanců v podniku“ a je financován z prostředků MPSV prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Hodonín – Okresní hospodářská komora v Hodoníně získala 4,5 milionovou dotaci. Za tyto prostředky chce proškolit cca 200 zaměstnanců členských firem, kteří jsou hlavní cílovou skupinou tohoto projektu. „Školení pracovníků povede ke zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků s požadavky trhu práce, “ sdělila ředitelka Okresní hospodářské komory Hodonín Mgr. Markéta Kostelecká.  Díky kurzům se podle ní významně prohloubí odborné dovednosti pracovníků na všech pozicích od dělnických i administrativních profesí, až po nižší, střední i vrcholový management. V projektu jsou očekávány změny v podobě zvýšení úrovně kompetencí v oblasti digitálních dovedností (dále jen IT) a Průmyslu 4.0 zapojených zaměstnanců a z toho pramenící zlepšení konkurenceschopnosti zaměstnavatele na trhu.

Zapojené firmy si mohou vybírat ze 2 okruhů aktivit, které skýtají velice bohatou nabídku kurzů, kterých se mohou zaměstnanci účastnit. Školit se mohou například v Rozvoji digitálních dovedností v oblasti IT, které zahrnují základní programy jako Word nebo Excel apod., ale také v Rozvoji digitálních dovedností v oblasti Průmyslu 4.0 (robotizace, digitalizace, umělá inteligence..)„ Firmám plánujeme školení dle skutečných potřeb, aby samotná realizace byla pro jejich zaměstnance efektivní“ uvedla ředitelka Okresní hospodářské komory Hodonín Mgr. Markéta Kostelecká.

Kurzy budou vedeny zkušenými školiteli z našeho regionu, kteří jsou opravdovými špičkami ve svém oboru, což zajistí profesionální přístup a také efektivnost jednotlivých školení.

ラブドール