23. 4. 2024

Projekt „Profesní vzdělávání zaměstnanců v podniku“, reg. č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008467

V lednu letošního roku odstartoval nový vzdělávací projekt, jehož je Okresní hospodářská komora Hodonín realizátorem.

         

 

Projekt nese název „Profesní vzdělávání zaměstnanců v podniku“ a je financován z prostředků MPSV prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Projekt vznikl na základě zvýšené a opakující se poptávky členů OHK Hodonín – zaměstnavatelů v JMK na vzdělávání svých zaměstnanců a snížení administrativní zátěže, aby sami firmy nemuseli předkládat své individuální projekty. Díky vyhlášení nových programových výzev v oblasti vzdělávání jsme mohli reagovat a oslovit naše členy s možností znovu se zapojit do takového projektu, jelikož k vysoké nezaměstnanosti v regionu Jihomoravského kraje a často obsazovaným pozicím nedostatečně kvalifikovanými pracovníky je nutné tuto aktivitu do firem směřovat.

Hlavní cílovou skupinou tohoto projektu jsou zaměstnanci členských firem OHK Hodonín. Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce. Tedy podpořit systémový rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (dále jen IT) a Průmyslu 4.0 a rozvinout stranu nabídky i stimulovat stranu poptávky po dalším vzdělávání.

V projektu jsou očekávány změny v podobě zvýšení úrovně kompetencí v oblasti digitálních dovedností (dále jen IT) a Průmyslu 4.0 zapojených zaměstnanců a z toho pramenící zlepšení konkurenceschopnosti zaměstnavatele na trhu.

Kurzy budou vedeny zkušenými školiteli, kteří jsou opravdovými špičkami ve svém oboru, což zajistí profesionální přístup u jednotlivých školení. Očekáváme opětovný úspěch a spokojenost našich členů. Firmám plánujeme školení dle jejich skutečných potřeb, tak aby samotná realizace byla pro jejich zaměstnance efektivní.

Doba realizace projektu: 01/2024 – 09/2025

Priority projektu:

  • Podpora zvýšení úrovně kompetencí v oblasti digitálních dovedností (dále jen IT) a Průmyslu 4.0 zapojených zaměstnanců.
  • Podpora zlepšení konkurenceschopnosti zaměstnavatele na trhu.

Příjemci a cílová skupina:

  • Členské firmy OHK Hodonín (MSP) a jejich zaměstnanci bez rozdílu pohlaví, věku, vzdělání či jiné diskriminace

Aktivity, na které se můžete v rámci projektu těšit:

  • Rozvoj digitálních dovedností v oblasti IT
  • Rozvoj digitálních dovedností v oblasti Průmyslu 4.0

Realizace:

  • Povedeme za Vás administrativu a řízení projektu
  • Připravíme a zrealizujeme výběrová řízení v projektu
  • Zajistíme realizaci vzdělávacích aktivit
  • Po celou dobu realizace projektu Vám budeme k dispozici

V případě zájmu bližších informací kontaktujte:

Pavla Borkovcová, projektový manažer
GSM: +420 775 610 535, e-mail: financni@ohkhodonin.cz

ラブドール