INTRASTAT OD A DO Z PRO ROK 2024

Intrastat

Datum konání
ÚTERÝ 24. září 2024
Obsazenost
 • 1
 • /
 • 20
 • Volná místa!
Lektor
Ing. Lenka Sabelová
Doba trvání
9:00 - 14:00
Registrační formulář

 

Okresní hospodářská komora Hodonín

v zastoupení 100% dceřinou společností OHK servisní, s.r.o.

 pořádá seminář na téma –

,,INTRASTAT OD A DO Z“

 
 • Termín semináře: úterý 24. září 2024

 • Čas: od 9 – 14 hod.

 • Místo konání: učebna, Svatoborská 591, Kyjov

 • Lektor : Ing. Lenka Sabelová

 • Cena semináře: 2 500,-kč bez DPH

 • Cena semináře pro členy OHK Hodonín : 1500,-kč bez DPH

          V ceně je zahrnuto: káva, voda, čaj, drobné občerstvení + materiály v elektronické podobě

  Seminář je určen: Všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 15 mil. Kč za rok. Výklad bude vycházet ze znění předpisů platných pro rok 2024. Cílem semináře je:

 • Poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě.

Obsah: Výkaz INTRASTAT

 • Právní základ
 • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
 • Nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, ve znění nařízení vlády č. 442/2023
 • Sdělení ČSÚ č. 498/2021, o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) v platném znění roku 2024
 • Zjednodušené vykazování – zvýšení prahu pro zjednodušené vykazování na 30 mil. Kč + Sdělení Českého statistického úřadu č. 498/2021 Sb., ze dne 14. prosince 2021 o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) v platném znění roku 2024
 • Vznik a zánik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení
 • Zpravodajská jednotka a její povinnosti
 • Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
 • Uvádění KN/Kombinované nomenklatury – KN pro rok 2024
 • Kódy transakcí
 • Země původu – dovoz/vývoz
 • Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
 • Uvádění dalších údajů do výkazů – druh dopravy, DIČ ve výkazu odeslání/vývoz/ atd.
 • Provádění oprav údajů ve výkazech

Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány Diskuse, zodpovězení dotazů

 

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

Kontaktní osoba :

Pavla Borkovcová

GSM: +420 775 610 535

E-mail: financni@ohkhodonin.cz

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ NALEZNETE NÍŽE 

Registrace na seminář

  Souhlasím s podmínkami zpracování a uchování osobních údajů.
  Přečetl jsem si a souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami.
  Tato stránka je zabezpečena pomocí služby reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky užití společnosti Google.

  ラブドール