1. 1. 2020

Realizujeme projekt „Cesta k práci na Hodonínsku“

Okresní hospodářská komora Hodonín realizuje projekt „Cesta k práci na Hodonínsku“
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015509

Okresní hospodářská komora Hodonín od 1. 1. 2020 realizuje projekt, který nese název „Cesta k práci na Hodonínsku“, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015509. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Projekt řeší problém zaměstnatelnosti osob z vybraných cílových skupin na Hodonínsku, konkrétně v obcích působnosti MAS jižní Slovácko. Dle dlouhodobých statistik je zřejmé, že okres Hodonín a zvlášť území MAS jižní Slovácko se potýkají s vyšší mírou nezaměstnanosti, jak v rámci ČR, tak Jihomoravského kraje.

Současným problémem v regionu není nedostatek pracovních příležitostí, problémem jsou překážky, které vybraným cílovým skupinám brání vstoupit na trh práce a dlouhodobě se na něm udržet.

https://www.youtube.com/watch?v=KiunWfGH6kM

V projektu se zaměřujeme na 3 cílové skupiny:

 • uchazeči o zaměstnání
 • zájemci o zaměstnání
 • zaměstnanci ve výpovědi.

Primárně se projekt zaměřuje na tyto podskupiny:

 • mladé osoby do 25 let s dokončeným i nedokončeným základním vzděláním, na osoby s dokončeným a nedokončeným středním vzděláním s výučním listem a osoby s dokončeným i nedokončeným středním vzděláním s maturitou včetně všech absolventů
 • osoby pečující o dítě do 15 let, především osoby pečující o dítě do 6 let věku, které plánují návrat na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené
 • osoby pečující o osobu blízkou
 • osoby starší 54 let věku
 • zaměstnanci, kterým končí smlouva na dobu určitou
 • zaměstnanci, se kterými je rozvázán pracovní poměr ze strany zaměstnavatele v souvislosti s organizačními změnami
 • Zaměstnanci propuštěni na základě – hromadného propouštění

Osoby, které chtějí vstoupit do projektu musí mít trvalé bydliště v níže vybraných obcí:

 • čejč
 • Čejkovice
 • Dolní Bojanovice
 • Dubňany
 • Josefov
 • Hrušky
 • Lanžhot
 • Ladná
 • Kostice
 • Týnec
 • Tvrdonice
 • Moravská Nová Ves
 • Moravský Žižkov
 • Lužice
 • Mikulčice
 • Mutěnice
 • Nový Poddvorov
 • Prušánky
 • Rohatec
 • Starý Poddvorov
 • Terezín

Osoby z vybraných CS se obtížně uplatňují na trhu práce. Například rodiče pečující o děti do 15 let věku a osoby závislé potřebují pracovat v rámci flexibilních či zkrácených úvazků, případně s možností práce z domova. Mladí lidé s nízkým vzděláním zase často potřebují odbornou pomoc s řešením jejich složité životní situace (problémy s rodiči, vztahové problémy, problémy s bydlením, předlužení, chybějící praxe, nedokončené vzdělání atp.) Osobám starším 54 let často chybí motivace, znalost nových technologií, narůstají problémy spojené se zdravotním stavem a jsou také ohrožení zadlužeností.

Realizací projektu chceme dosáhnout změny vnímání cílových skupin u zaměstnavatelů, zlepšit jejich orientaci na trhu práce, zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce, zlepšit psychickou odolnost, posílit schopnosti orientace ve vlastních financích, sladění pracovního a rodinného života.

Více informací o projektu naleznete v letáku:

ラブドール