26. 10. 2020

Poměrový pyrometr (bezdotykový teploměr) do 100 °C

Projekt je zaměřen na výrobu prototypu poměrového pyrometru do 100 °C

Projekt je zaměřen na výrobu prototypu poměrového pyrometru do 100 °C, který má potenciál indikovat zdravotní choroby ve fázi, kdy ještě nejsou patrně viditelné. Díky specifickému měření teplot dvěma snímači je zaručeno přesnější měření v porovnání s klasickými pyrometry, které lze nyní na trhu nalézt. Odhalení choroby v zárodku je docílené tzv. poměrnou emisivitou, jenž dokáže odhalit problém ve fázi, kdy jej běžně používané způsoby kontroly nejsou schopné odhalit.

Projekt má tedy potenciál odhalit například COVID-19 dříve, než ostatní teploměry zachytí zvýšenou teplotu. Možnost uplatnění je však i v jiných oborech, např. agronomie (rozpoznání kvality hnojení, zdraví rostlin apod.).

Projekt je založený na vědeckých faktech a je ve fázi, kdy je nutné udělat prototyp k dalšímu testování. Prototyp lze vyrobit za použití dílů, které jsou běžně používány v elektronických zařízeních. Spolupráce na výrobě prototypu byla projednávaná se soukromým subjektem (výrobní firma), která potvrdila, že výroba prototypu by neměla přesáhnout náklady 300 000,- Kč.

Autor projektu má vzdělání a necelých 40 let praktických zkušeností v oboru.

Pro pokračování projektu na realizaci prototypu je nutný vstup externího kapitálu, ze strany investora či z dotačního programu.

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Filip
petro.filipi@seznam.cz

+420 739 826 518

ラブドール