9. 9. 2020

Nový projekt OHK Hodonín – Cesta k práci na Kyjovsku

Okresní hospodářská komora Hodonín od září 2020 realizuje nový projekt s názvem – Cesta k práci na Kyjovsku

Okresní hospodářská komora Hodonín od 1. 9. 2020 realizuje projekt, který nese název „Cesta k práci na Kyjovsku“, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016184. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Projekt řeší problém zaměstnatelnosti osob z vybraných cílových skupin na Kyjovsku, konkrétně v obcích působnosti MAS Kyjovské Slovácko v Pohybu. Dle dlouhodobých statistik je zřejmé, že okres Hodonín a zvlášť území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu se potýkají s vyšší mírou nezaměstnanosti, jak v rámci ČR, tak Jihomoravského kraje.

Současným problémem v regionu není nedostatek pracovních příležitostí, problémem jsou překážky, které vybraným cílovým skupinám brání vstoupit na trh práce a dlouhodobě se na něm udržet.

V projektu se zaměřujeme na 3 cílové skupiny:

 • uchazeči o zaměstnání
 • zájemci o zaměstnání
 • zaměstnanci ve výpovědi.

Primárně se projekt zaměřuje na tyto podskupiny:

 • mladé osoby do 25 let s dokončeným i nedokončeným základním vzděláním, na osoby s dokončeným a nedokončeným středním vzděláním s výučním listem a osoby s dokončeným i nedokončeným středním vzděláním s maturitou včetně všech absolventů
 • osoby pečující o dítě do 15 let, především osoby pečující o dítě do 6 let věku, které plánují návrat na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené
 • osoby pečující o osobu blízkou
 • osoby starší 54 let věku
 • zaměstnanci, kterým končí smlouva na dobu určitou
 • zaměstnanci, se kterými je rozvázán pracovní poměr ze strany zaměstnavatele v souvislosti s organizačními změnami
 • Zaměstnanci propuštěni na základě – hromadného propouštění

Osoby, které chtějí vstoupit do projektu musí mít trvalé bydliště v níže uvedených obcích:

 • Moravský Písek
 • Domanín
 • Bzenec
 • Těmice
 • Syrovín
 • Žeravice
 • Vracov
 • Vřesovice
 • Labuty
 • Skalka
 • Ježov
 • Žádovice
 • Kelčany
 • Vlkoš
 • Skoronice
 • Milotice
 • Vacenovice
 • Ratíškovice
 • Svatobořice – Mistřín
 • Moravany, Hýsly
 • Čeložnice
 • Kostelec
 • Bukovany
 • Ostrovánky
 • Nechvalín
 • Sobůlky
 • Mouchnice
 • Věteřov
 • Strážovice
 • Stavěšice
 • Šardice
 • Hovorany
 • Karlín
 • Nenkovice
 • Želežice
 • Dražůvky
 • Násedlovice
 • Dambořice
 • Uhřice
 • Žarošice
 • Archlebov
 • Ždánice
 • Lovčice

ラブドール