Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Poskytování lékařské a ošetřovatelské péče v oblastech chirurgie, gynekologie, mikrobiologie, neurologie, nukleární medicíny, urologie nebo ortopedie.

Adresa
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Telefonní kontakt
+420 518 601 201
Oficiální web
www.nemkyj.cz

Vize Nemocnice Kyjov: Chceme poskytovat vysoce kvalitní péči, která povede k vyléčení či alespoň ke zlepšení zdravotního stavu našich pacientů.

Nemocnice Kyjov je komplexním zařízením poskytujícím ambulantní i lůžkovou péči obyvatelům okresu Hodonín.

V oborech interna, chirurgie, dětské, gynekologie-porodnictví a ARO poskytuje péči o 162 tisíc obyvatel okresu spolu s nemocnicí v Hodoníně, v dalších lůžkových oborech, kterými jsou neurologie, ortopedie, urologie, kožní, oční, rehabilitace, ušní-nosní-krční, plicní a infekční zajišťuje ústavní péči samostatně. Mimo to provozuje i lůžka následné péče v počtu 38, a to na detašovaném lůžkovém pracovišti ve Veselí nad Moravou.
Nemocnice zajišťuje i organizuje dětskou, všeobecnou a stomatologickou lékařskou službu první pomoci. V areálu nemocnice působí celkem 47 odborných ambulancí, několik dalších je umístěno na poliklinice ve Veselí nad Moravou i Hodoníně.

 

 

ラブドール