23. 3. 2020

Finanční příspěvek kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru

Vláda České republiky na základně tohoto usnesení schvaluje příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné.

Cíl podpory:

Finanční příspěvek kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) – ve výši 424 Kč za každý den OČR na dobu až 31 dní.

Podmínky pro přiznání finančního příspěvku na ošetřovné:

Podmínkou přiznání finančního příspěvku na ošetřovné bude čestné prohlášení. Finanční příspěvek bude vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě žádosti OSVČ, a to na účet OSVČ, který v této žádosti uvede. Finanční příspěvek na ošetřovné tedy bude poskytován na základě žádosti, kterou OSVČ předá živnostenskému úřadu, a to buď elektronicky (např. datová schránka, žádost podepsaná ověřeným elektronickým podpisem) nebo fyzicky na živnostenském úřadě.

Žadatel o finanční příspěvek na ošetřovné:

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které nemohly po určitou dobu vykonávat samostatně výdělečnou činnost z důvodu opatření proti šíření koronavirové infekce a pečují o dítě do 13 let (obdobně jak u zaměstnanců – OČR), což doloží průkaznými doklady.

Poskytovatel:

Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Příjem žádostí o finanční příspěvek na ošetřovné zajistí kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Upozornění Hospodářské komory České republiky: Dle informací MPO výše uvedený návrh bude projednáván v úterý 24. března v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Žádáme proto žadatele o trpělivost, než bude legislativně schválen.  Legislativní proces bude trvat 14 – 30 dnů, nicméně k vyplácení by mělo docházet zpětně od března 2020.

ČMZRB pracuje na přípravě navazující formy podpory malým a středním podnikatelům a živnostníkům, do které by byly zapojeny zdroje komerčních bank. Díky tomu bude uspokojeno daleko větší množství firem včetně těch drobných, které si potřebují půjčit částku do 500 tis. Kč. „V současné situaci je důležité výrazněji podpořit provozní financování malých a středních podniků. Proto vyvíjíme ve spolupráci s MPO nový záruční program. V rámci program COVID II budeme podnikatelům poskytovat záruky za provozní úvěry od komerčních bank, jejichž minimální hranice bude stanovena na 10 tisíc korun. Záruky budou navíc poskytovány společně s finančním příspěvkem na úhradu úroků,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, dodává: „Program COVID II očekává zapojení komerčních bank a jejich zdrojů. Díky tomu dojde k znásobení vložených prostředků a tím i dopadu na ekonomiku. Na program bude alokováno 5 mld. Kč, což znamená, že malí a střední podnikatelé včetně živnostníků získají provozní financování v objemu kolem 30 mld. Kč od komerčních bank.“

Chystaný záruční program COVID II bude vycházet ze stávajícího programu Expanze-záruky. Bude však s největší pravděpodobností upraven tak, že ČMZRB bude ručit za úvěry od 10 tis. do 15 mil. Kč. Poskytovaná záruka bude krýt pravděpodobně až 80 % komerčního úvěru a žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek až 1 mil. korun na úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení bude tři roky. Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.

Konkrétní parametry této formy podpory včetně dalších informací k programu se připravují a budou zveřejněny v nejbližších dnech. Zahájení samotného programu COVID II očekáváme zhruba za dva týdny.

Zdroj: ČMZRB www.cmzrb.cz

ラブドール