Okresní hospodářská komora HODONÍN

Přihlásili jste se už na Meeting Point CzechTrade?

Tradiční Meeting Point neboli setkání českých exportérů s vedoucími zahraničních kanceláří agentury na podporu obchodu - CzechTrade, se bude konat 16. až 18. února 2016 v prostorách pražského hotelu Ambassador Zlatá husa.

Seminář na téma "Rozhodčí řízení krok za krokem"

Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako alternativa civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozhodčí soud se věnuje řešení majetkových, spotřebitelských a doménových sporů, dozvíte se, jak správně formulovat rozhodčí doložku do smlouvy.

Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele 2016

Rada Jihomoravského kraje dne 13.1.2016 schválila Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele, jehož cílem je rozvíjet podnikatelské prostředí v Jihomoravském kraji, podpořit drobné podnikatele v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím zvýšit míru zaměstnanosti obyvatelstva. v kraji

Daňové novinky a připravované změny v roce 2016

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem "Daňové novinky a připravované změny v roce 2016!

Seminář na téma "INTRASTAT OD A DO Z"

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě (s ohledem na šíři výkladu lze doporučit i úplným začátečníkům) a upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup.

Veřejné zakázky aktuálně a rozhodovací praxe

Seminář je vhodný pro začátečníky i zkušenější pracovníky zadavatelů a dodavatelů působícími v oblasti veřejných zakázek a jeho cílem je seznámit posluchače s detailnějším postupem zadavatele v oblasti veřejných zakázek. V rámci školení budou uvedeny příklady a aktuální návod pro postup zadavatele

Seminář na téma "Účetnictví v roce 2016"

Účastníci semináře budou seznámeni se změnami v zákonu o účetnictví platnými od roku 2016 a navazujících předpisech se zaměřením na účetnictví podnikatelských subjektů.

Pomozte zlepšit kvalitu života v obcích na Podluží a Hodonínsku!

27. 10. 2015 bylo zahájeno rozsáhlé dotazníkové šetření, jehož cílem je veřejně ověřit získané závěry a výstupy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Moravy (dále jen SCLLD MAS Dolní Moravy).

RHK Brno získala akreditaci MŠMT na kurz Základy podnikání

Tento kurz který připraví absolventy kurzu na vstup do podnikání. Cílové skupiny kurzu (začínající podnikatelé se zájmem o rozšíření podnikatelských vědomostí, nezaměstnaní, studenti a absolventi škol, osoby po rodičovské dovolené,... apod.). Nezaměstnaní mohou požádat Úřad práce o úhradu kurzovného.

Tisková zpráva HK ČR s Svazu průmyslu a dopravy

Tisková zpráva HK ČR s Svazu průmyslu a dopravy - Urychleně jednejte a nalezněte řešení vyplácení provozní podpory OZE

Tisková zpráva z V. regionální konference cestovního ruchu Hodonínska

Tisková zpráva z V. regionální konference cestovního ruchu Hodonínska, která proběhla ve čtvrtek 3. prosince 2015 ve Vinných sklepech Skalák ve Skalce u Ježova na téma: Současné trendy v cestovním ruchu a jejich rozvoj

Město Kyjov aktivně snižuje nezaměstnanost - spoluprací s hospodářskou komorou

Bezmála sedm procent. Takový je současný podíl nezaměstnaných na Kyjovsku. Přestože lidí bez práce dlouhodobě ubývá, vedení Kyjova chce proces snižování nezaměstnanosti urychlit. Starosta města František Lukl proto se zástupci Okresní hospodářské komory v Hodoníně podepíše smlouvu o vzájemné spolupráci veřejného a podnikatelského sektoru.

Úspěšné završení projektu zahraničních stáží pro studenty

Okresní hospodářská komora Hodonín úspěšně dovršila realizaci ročního projektu odborných stáží pro studenty a dospělé odborníky. Tento projekt byl financován Evropskou Unií a umožnil během měsíční praxe poznat 29 studentům středních škol pracovní život v italské Florencii, španělském Martosu, či německém Weidenu.

V. Regionální konference cestovního ruchu Hodonínska

Okresní hospodářská komora Hodonín ve spolupráci se Společenstvem podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín si Vás dovolují pozvat na velmi úspěšnou konferenci cestovního ruchu.

Projekt "Neseďte sami, pojeďte s námi"

Společenstvo podnikatelé cestovního ruchu okresu Hodonín napsalo projekt do nadace Era pomáhá regionům na téma pomoc seniorům, aby neseděli sami doma a zapojili se do života. Projekt jsme nazvali "Neseďte sami, pojeďte s námi"

Seminář na téma "Efektivní propagace firmy v zahraničí"

RHK Brno s OHK Hodonín Vás v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network zve na jednodenní seminář na téma "Efektivní propagace firmy v zahraničí".

Podnikatelské setkání na téma "Podmínky pro podnikání na obou stranách hranice"

OHK Hodonín Vás zve na cyklus podnikatelských setkání "Podmínky pro podnikání na obou stranách hranice", které se bude konat ve středu 30. 9. 2015.

INTERTOOL 2016

Nové exportní příležitosti pro české a slovenské firmy ne pouze v Rakousku - Nové obory pro 3D prezentaci a intenzivní osobní kontakty pro průmysl a inovace.

Veletrh pro svařování - SCHWEISSEN 2015

Roste zájem mezi českými odborníky o nestandardní veletrh pro svařování SCHWEISSEN 2015 v příhraničním Linzi. Veletrh se uskuteční ve dnech 29. září až 1. října 2015

OHK Hodonín pomáhá začínajícím podnikatelům

Každý rok pomáháme začínajícím podnikatelům získat dotaci od Jihomoravského kraje. Začínající podnikatelé mohou získat až 80 000 do svého začátku.