Okresní hospodářská komora HODONÍN

IX. ročník podnikatelského setkání s tenisovým turnajem o putovní pohár OHK Hodonín

Odhoďte na moment svoje každodenní starosti a přijďte relaxovat a zažít mimořádný sportovní zážitek v kruhu nejen sportovních přátel OHK Hodonín. Součástí akce je možnost získání nových kontaktů nebo utužení těch stávajících!

Seminář na téma "KOMUNIKACE SE SPRÁVCEM DANĚ A OSTATNÍ ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI"

Jak řešit problémy s podáním kontrolního hlášení k DPH? Přemýšlíte, kdy a jak použít datovou schránku? Víte, kdy už musíte podávat jenom elektronicky? Jak přes internet zjistit stav daní a příslušenství? Co lze zařídit elektronicky na Obchodním rejstříku? Může elektronický podpis nahradit i úředně ověřený? Zajímá vás, co všechno se dá získat dálkově ze základních registrů? Nejen na tyto, ale i na řadu podobných otázek odpoví seminář OHK Hodonín

Seminář na téma "DPH pro začátečníky"

Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým se zaměřením především na tuzemská plnění, vysvětlení jednotlivých druhů zdanitelných plnění s vazbou na daňové přiznání, bude kladen důraz především na uskutečnění zdanitelných plnění a náležitosti daňových dokladů a také vyplňování kontrolního hlášení s vazbou na daňové přiznání.

Nabídka školících kurzů

Podnikatelské a inovační centrum Brno Vás zvou na semináře "Marketing a obchod inovací" a "Jak ochránit inovace a know how v malé a střední firmě"

Možnosti mezinárodní spolupráce; pravidla pro vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb & podmínky vstupu na rakouský trh

RHK Brno Vás v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network a ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky a Velvyslanectvím ČR v Rakousku zve na workshop: Možnosti mezinárodní spolupráce; pravidla pro vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb & podmínky vstupu na rakouský trh

Zpravodaj zahraničních příležitostí - 8/2016

Regionální hospodářská komora Brno Vám nabízí zpravodaj zahraničních příležitostí ve kterém najdete zajímavé nabídky a poptávky.

Zhodnocení kontrolního hlášení

Dle Generálního finančního ředitelství vzrostly výnosy DPH za první čtvrtletí o čtyři miliardy korun. Přičítají zásluhu zejména kontrolním hlášením. Nárůst odpovídá o 5,23 procent oproti minulému roku. Díky kontrolnímu hlášení finanční správa hlásí i první podezřelé požadavky na vrácení DPH. Například už ví o konkrétním případu, kdy zastavili odpočet daně ve výši dvou a půl milionu korun.

Seminář na téma "Pracovní právo v praxi, novela zákoníku práce od 1. 10. 2015 a novinky roku 2016"

Cílem semináře je seznámit účastníky s dopady novelizovaného zákoníku práce do praxe; obsahuje praktická doporučení, příklady a návody k řešení složitých situací, které přináší každodenní praxe v pracovněprávních vztazích

Seminář na téma "OBJEV SVŮJ JEDINEČNÝ TALENT A ROZVÍJEJ HO"

Hledáte se v současném zaměstnání? Cítíte, že potřebujete znovu objevit a nasměrovat své vize? Chcete začít podnikat při zaměstnání? Přijďte na seminář pořádaný OHK Hodonín a CVV

Informační seminář k projektům POVEZ II, 50 plus v JmK a Záruky pro mladé v JmK

Okresní hospodářská komora Hodonín ve spolupráci s Úřadem práce České republiky si Vás dovolují pozvat na "Informační seminář k projektům POVEZ II, 50 plus v JmK a Záruky pro mladé v JmK"

Pomozte zlepšit kvalitu života v obcích na Podluží a Hodonínsku!

27. 10. 2015 bylo zahájeno rozsáhlé dotazníkové šetření, jehož cílem je veřejně ověřit získané závěry a výstupy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Moravy (dále jen SCLLD MAS Dolní Moravy).

RHK Brno získala akreditaci MŠMT na kurz Základy podnikání

Tento kurz který připraví absolventy kurzu na vstup do podnikání. Cílové skupiny kurzu (začínající podnikatelé se zájmem o rozšíření podnikatelských vědomostí, nezaměstnaní, studenti a absolventi škol, osoby po rodičovské dovolené,... apod.). Nezaměstnaní mohou požádat Úřad práce o úhradu kurzovného.

Tisková zpráva HK ČR s Svazu průmyslu a dopravy

Tisková zpráva HK ČR s Svazu průmyslu a dopravy - Urychleně jednejte a nalezněte řešení vyplácení provozní podpory OZE

Tisková zpráva z V. regionální konference cestovního ruchu Hodonínska

Tisková zpráva z V. regionální konference cestovního ruchu Hodonínska, která proběhla ve čtvrtek 3. prosince 2015 ve Vinných sklepech Skalák ve Skalce u Ježova na téma: Současné trendy v cestovním ruchu a jejich rozvoj

Město Kyjov aktivně snižuje nezaměstnanost - spoluprací s hospodářskou komorou

Bezmála sedm procent. Takový je současný podíl nezaměstnaných na Kyjovsku. Přestože lidí bez práce dlouhodobě ubývá, vedení Kyjova chce proces snižování nezaměstnanosti urychlit. Starosta města František Lukl proto se zástupci Okresní hospodářské komory v Hodoníně podepíše smlouvu o vzájemné spolupráci veřejného a podnikatelského sektoru.

Úspěšné završení projektu zahraničních stáží pro studenty

Okresní hospodářská komora Hodonín úspěšně dovršila realizaci ročního projektu odborných stáží pro studenty a dospělé odborníky. Tento projekt byl financován Evropskou Unií a umožnil během měsíční praxe poznat 29 studentům středních škol pracovní život v italské Florencii, španělském Martosu, či německém Weidenu.

V. Regionální konference cestovního ruchu Hodonínska

Okresní hospodářská komora Hodonín ve spolupráci se Společenstvem podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín si Vás dovolují pozvat na velmi úspěšnou konferenci cestovního ruchu.

Projekt "Neseďte sami, pojeďte s námi"

Společenstvo podnikatelé cestovního ruchu okresu Hodonín napsalo projekt do nadace Era pomáhá regionům na téma pomoc seniorům, aby neseděli sami doma a zapojili se do života. Projekt jsme nazvali "Neseďte sami, pojeďte s námi"

Seminář na téma "Efektivní propagace firmy v zahraničí"

RHK Brno s OHK Hodonín Vás v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network zve na jednodenní seminář na téma "Efektivní propagace firmy v zahraničí".

Podnikatelské setkání na téma "Podmínky pro podnikání na obou stranách hranice"

OHK Hodonín Vás zve na cyklus podnikatelských setkání "Podmínky pro podnikání na obou stranách hranice", které se bude konat ve středu 30. 9. 2015.