Okresní hospodářská komora HODONÍN

Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2017 - účetní a daňové aspekty (2. fáze EET a jak se na ni připravit)

Seminář je zaměřen na problematiku maloobchodu a velkoobchodu související s elektronickou evidencí tržeb (EET). Potřebné informace na semináři získají i ostatní poplatníci, na které se vztahuje EET. Předmětem výkladu nejsou technické aspekty EET.

Seminář na téma "Novela zákona o DPH 2017"

Účastníci budou pomocí praktických příkladů seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od ledna 2017. Podle aktuálního legislativního vývoje budou probrány i dílčí změny zákona, k nimž došlo v průběhu roku, a případné výkladové problémy.

Seminář na téma "Praktické postupy při zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení a ve veřejných zakázkách malého rozsahu"

V rámci semináře budou diskutovány také konkrétní problémy, jež se doposud vyskytly v krátké době účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Seminář na téma "DOTACE PRO OBCE A JEJICH ORGANIZACE"

OHK servisní, s.r.o. pořádá seminář s názvem "Dotace pro obce a jejich organizace", který se uskuteční ve čtvrtek 1. 12. 2016. Účast na semináři je zdarma.

Elektronická evidence tržeb – účetní a daňové aspekty

Seminář Vás seznámí s pravidly platnými pro EET, jak jsou upraveny zákonem o evidenci tržeb, metodickými materiály Generálního finančního ředitelství a navazujícími předpisy.

Seminář na téma "Daň z přidané hodnoty 2017 - aktuálně"

Okresní hospodářská komora Hodonín si vám dovoluje oznámit že seminář na téma "Daň z přidané hodnoty 2017 - aktuálně" je OBSAZEN.

Zásadní změny v zákoníku práce v roce 2017 z pohledu praxe

Cílem semináře je seznámení se základními změnami, které předmětná novela zákoníku práce přináší, jejich porovnání se stávající právní úpravou, a v neposlední řadě na praktické dopady těchto změn pro personální a mzdovou praxi.

Změny ve zdaňování mezd od roku 2017 a roční zúčtování za rok 2016

OHK Hodonín Vás zve na seminář s názvem "Změny ve zdaňování mezd od roku 2017 a roční zúčtování za rok 2016" Tento seminář se bude konat v úterý 14. 2. 2017.

Seminář na téma "Daň z příjmů fyzických osob za rok 2016 – změny plynoucích ze znění zákona. Novinky pro rok 2017"

Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami souvisejícími s procesem odevzdání daňového přiznání fyzických osob k dani z příjmů. Součástí semináře budou praktické příklady a novinky od roku 2017.

Seminář na téma " Intrastat - aktuálně"

DNE 29. 7. 2016 NABYLY ÚČINNOSTI PŘEDPISY, KTERÉ MĚNÍ PROVÁDĚNÍ STATISTIKY INTRASTAT. TYTO ZMĚNY SE PROMÍTLY DO PROVÁDĚNÍ STATISTIKY VNITROUNIJNÍCH OBCHODŮ/INTRASTAT A TO K DATU NABYTÍ JEJICH ÚČINNOSTI. NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE SE NA NÁŠ SEMINÁŘ

Daň z přidané hodnoty – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím

Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady

Odborné semuináře

fdfsdfdf

Odborné semináře

fdfd

Seminář na téma "„Jak efektivně najít chyby (nejen) v účetnictví“"

Dovolte, abychom Vás tímto pozvali na ojedinělé školení na téma:„Jak efektivně najít chyby (nejen) v účetnictví. Školení je určeno zejména pro účetní, ale i controllery/analytiky.

Informační brožura k datovým schránkám

V tomto článku naleznete informační brožuru Hospodářské komory České republiky, která se věnuje tématu datových schránek.

Reakce prezidenta HK ČR V. Dlouhého na TK Ministerstva financí

Praha, 6. října 2016 – Jsem potěšen, že se Ministerstvo financí inspirovalo myšlenkou jedné paušální daně, kterou Hospodářská komora České republiky představila na svém letošním celorepublikovém sněmu konaném na konci května v Olomouci.

OHK Hodonín připravuje další odborné semináře

Od září 2016 do června 2017 Vám Okresní hospodářská komora Hodonín nabídne sérii praktických seminářů. Doufáme, že semináře se špičkovými odborníky využijete, ať už jste aktivní organizace, nezisková organizace, jednotlivec nebo zaměstnanec městského nebo obecního úřadu.

HK ČR navrhuje zavedení právního elektronického systému pro podnikatele

Hospodářská komora ČR přichází s převratným elektronickým systémem, který by podnikatele a živnostníky provedl džunglí zákonů a dalších předpisů a pohlídal za ně plnění administrativních a daňových povinností.

HK ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Vás zve na misi do Íránu

Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR byla pověřena organizací podnikatelské mise doprovázející náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR pana Eduarda Muřického do ÍRÁNU ve dnech 6. - 11. října 2016.

HK ČR a CEBRE Vás zve na podnikatelskou misi do Belgie

Hospodářská komora České republiky a CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii spolu s europoslankyní Martinou Dlabajovou Vás zvou na podnikatelskou misi do Belgie (Antverpy, Brusel) v termínu 13. - 14. října 2016.