Okresní hospodářská komora HODONÍN

Shromáždění delegátů 2016

Dovolujeme si pozvat všechny členské firmy na "Shromáždění delegátů 2016", které se uskuteční ve čtvrtek 10. 11. 2016 v učebně OHK Hodonín - Svatoborská 591, 697 01 Kyjov

Seminář na téma "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a prováděcí předpisy"

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, jeho změnami v oblasti zadávání a mimo jiné i aktuálními interpretačními nejasnostmi. Změny budou diskutovány v porovnání s dnešním stavem velmi konkrétně a na příkladech.

Seminář na téma "DOTACE PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY"

Společnost OHK servisní, s.r.o. si vás dovoluje pozvat na seminář, kde získáte informace o připravovaných dotačních výzvách

Seminář na téma "DOTACE PRO OBCE A JEJICH ORGANIZACE"

OHK servisní, s.r.o. pořádá seminář s názvem "Dotace pro obce a jejich organizace", který se uskuteční ve čtvrtek 1. 12. 2016. Účast na semináři je zdarma.

Elektronická evidence tržeb – účetní a daňové aspekty

Seminář Vás seznámí s pravidly platnými pro EET, jak jsou upraveny zákonem o evidenci tržeb, metodickými materiály Generálního finančního ředitelství a navazujícími předpisy.

Seminář na téma "Daň z přidané hodnoty 2017 - aktuálně"

Účastníci budou pomocí praktických příkladů seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od ledna 2017. Podle aktuálního legislativního vývoje budou probrány i dílčí změny zákona, k nimž došlo v průběhu roku, a případné výkladové problémy. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.

Zásadní změny v zákoníku práce v roce 2017 z pohledu praxe

Cílem semináře je seznámení se základními změnami, které předmětná novela zákoníku práce přináší, jejich porovnání se stávající právní úpravou, a v neposlední řadě na praktické dopady těchto změn pro personální a mzdovou praxi.

Změny ve zdaňování mezd od roku 2017 a roční zúčtování za rok 2016

OHK Hodonín Vás zve na seminář s názvem "Změny ve zdaňování mezd od roku 2017 a roční zúčtování za rok 2016" Tento seminář se bude konat v úterý 14. 2. 2017.

Seminář na téma "Daň z příjmů fyzických osob za rok 2016 – změny plynoucích ze znění zákona. Novinky pro rok 2017"

Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami souvisejícími s procesem odevzdání daňového přiznání fyzických osob k dani z příjmů. Součástí semináře budou praktické příklady a novinky od roku 2017.

Seminář na téma " Intrastat - aktuálně"

DNE 29. 7. 2016 NABYLY ÚČINNOSTI PŘEDPISY, KTERÉ MĚNÍ PROVÁDĚNÍ STATISTIKY INTRASTAT. TYTO ZMĚNY SE PROMÍTLY DO PROVÁDĚNÍ STATISTIKY VNITROUNIJNÍCH OBCHODŮ/INTRASTAT A TO K DATU NABYTÍ JEJICH ÚČINNOSTI. NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE SE NA NÁŠ SEMINÁŘ

Daň z přidané hodnoty – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím

Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady

fdfdfdfdfd

fdfdfdfdfdfd

Odborné semuináře

fdfsdfdf

Odborné semináře

fdfd

Seminář na téma "„Jak efektivně najít chyby (nejen) v účetnictví“"

Dovolte, abychom Vás tímto pozvali na ojedinělé školení na téma:„Jak efektivně najít chyby (nejen) v účetnictví. Školení je určeno zejména pro účetní, ale i controllery/analytiky.

Informační brožura k datovým schránkám

V tomto článku naleznete informační brožuru Hospodářské komory České republiky, která se věnuje tématu datových schránek.

Reakce prezidenta HK ČR V. Dlouhého na TK Ministerstva financí

Praha, 6. října 2016 – Jsem potěšen, že se Ministerstvo financí inspirovalo myšlenkou jedné paušální daně, kterou Hospodářská komora České republiky představila na svém letošním celorepublikovém sněmu konaném na konci května v Olomouci.

OHK Hodonín připravuje další odborné semináře

Od září 2016 do června 2017 Vám Okresní hospodářská komora Hodonín nabídne sérii praktických seminářů. Doufáme, že semináře se špičkovými odborníky využijete, ať už jste aktivní organizace, nezisková organizace, jednotlivec nebo zaměstnanec městského nebo obecního úřadu.

HK ČR navrhuje zavedení právního elektronického systému pro podnikatele

Hospodářská komora ČR přichází s převratným elektronickým systémem, který by podnikatele a živnostníky provedl džunglí zákonů a dalších předpisů a pohlídal za ně plnění administrativních a daňových povinností.

HK ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Vás zve na misi do Íránu

Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR byla pověřena organizací podnikatelské mise doprovázející náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR pana Eduarda Muřického do ÍRÁNU ve dnech 6. - 11. října 2016.