Okresní hospodářská komora HODONÍN

Týká se EET spropitného? Záleží, kdo ho bude danit

Bude spropitné v restauracích zahrnuto do elektronické evidence tržeb? Rozhodující je, komu peníze od zákazníků připadnou, zda provozovateli podniku či obsluze. Všichni ovšem mají povinnost tuto část příjmu danit.

KONZULTAČNÍ DNY PRO PODPORU EXPORTU

CHCETE EXPORTOVAT A NEVÍTE JAK NA TO? POTŘEBUJETE U VAŠEHO OBCHODNÍHO PŘÍPADU ASISTENCI V ZAHRANIČÍ? HLEDÁTE ODBĚRATELE ČI OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH?

Češi propadli sdílené ekonomice. Šetří s ní i investují

Sdílená ekonomika neboli peer-to-peer (P2P) funguje na principu “rovný s rovným”. Na rozdíl od klasického modelu poskytovatel - konzument, s P2P získávají všichni zúčastnění lepší podmínky. Tím, že obcházejí banky, realitky, cestovky, hoteliéry a další zprostředkovatele služeb a místo toho se dohodnou s reálnými lidmi, ušetří.

Hospodářská komora ČR bude testovat zařízení pro EET

Hospodářská komora ČR začne shromažďovat a sdílet znalosti o přípravě elektronizace tržeb. V rámci své iniciativy EET ANO, ale... spustila pro podnikatele i samotné výrobce a dovozce pokladních systémů pro EET nový informační web.

Bartoňová Pálková: Nedostatek nízko a středně kvalifikovaných pracovníků dramaticky ohrožuje českou ekonomiku

Viceprezidentka zdůraznila, že situace v ČR už je natolik dramatická, že nízko a středně kvalifikovaní pracovníci chybí firmám průřezově ve všech oborech. Výstupem jednání bylo usnesení sněmovního výboru, ve kterém poslanci žádají premiéra Bohuslava Sobotku o urychlené řešení situace a o předložení návrhu řešení do konce července 2016.

Makroekonomická situace v České republice zůstává (až na stavebnictví) výsostně příznivá

Naděje na to, že se inflace konečně pohne výše ze své již dlouhou dobu trvající hodnoty okolo nuly, vzala i v letošním prvním pololetí za své. Toto období ukončila se shodným přírůstkem hladiny spotřebitelských cen o 0,1 % pro meziměsíční i meziroční porovnání. Ve vývoji cenové hladiny sehrávají stále klíčovou roli ceny pohonných hmot, které sice v krátkém časovém horizontu vykázaly ne zcela zanedbatelný přírůstek, ale meziročně stanuly stále o více než 10 % níže.

Podnikatelé mohou prostřednictvím agentury CzechTrade čerpat podporu z projektů NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN

Malé a střední podniky se mohou od 18. července hlásit do interních projektů agentury CzechTrade NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN. Jejich cílem je podpořit malé a střední podniky na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na tradiční obory

Rozdělení agentury CzechInvest

k 1. červnu 2016 zahájila svou činnost Agentura pro podnikání a inovace (API). Státní příspěvková organizace API, podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, je implementační agenturou pro podporu podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Agentura administruje Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 - 2020 a vznikla oddělením jedné divize od agentury CzechInvest, důvodem bylo efektivnější a plynulejší čerpání evropských dotací.

MPSV poskytne na vzdělávání zaměstnanců 1,5 miliardy korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 043 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“. Firmy i OSVČ se mohou ucházet o příspěvek od 500 tisíc až do 10 milionů korun na úhradu nákladů spojených s rozvojem lidských zdrojů. Zvýhodněni budou menší zaměstnavatelé a ti, kteří sídlí v hospodářsky problémových regionech.

Tisková zpráva OHK Hodonín - Úspěšný 9. ročník tenisového turnaje OHK Hodonín

Ve čtvrtek 19. května 2016 uspořádala Okresní hospodářská komora Hodonín tradiční již 9. ročník tenisového turnaje o putovní pohár OHK Hodonín. Stejně jako v minulých ročnících, ani letos nezklamalo počasí, a po vydatných deštích se nad kurty po celý den usmívalo slunce.

Tablety s web kamerou pro neslyšící dětské pacienty v Nemocnici Kyjov (nebo hluchoněmé)

prosím, pomozte nám zvítězit v soutěži projektů ČSOB pomáhá regionům, aby mohly být zakoupeny tablety s web kamerou pro neslyšící dětské pacienty v Nemocnici Kyjov (nebo hluchoněmé). Opět je zde systém darů - čím více peněz se získá od drobných dárců, tím více daruje ČSOB.

Nabídka školících kurzů

Podnikatelské a inovační centrum Brno Vás zvou na semináře "Marketing a obchod inovací" a "Jak ochránit inovace a know how v malé a střední firmě"

Možnosti mezinárodní spolupráce; pravidla pro vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb & podmínky vstupu na rakouský trh

RHK Brno Vás v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network a ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky a Velvyslanectvím ČR v Rakousku zve na workshop: Možnosti mezinárodní spolupráce; pravidla pro vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb & podmínky vstupu na rakouský trh

Zpravodaj zahraničních příležitostí - 8/2016

Regionální hospodářská komora Brno Vám nabízí zpravodaj zahraničních příležitostí ve kterém najdete zajímavé nabídky a poptávky.

Zhodnocení kontrolního hlášení

Dle Generálního finančního ředitelství vzrostly výnosy DPH za první čtvrtletí o čtyři miliardy korun. Přičítají zásluhu zejména kontrolním hlášením. Nárůst odpovídá o 5,23 procent oproti minulému roku. Díky kontrolnímu hlášení finanční správa hlásí i první podezřelé požadavky na vrácení DPH. Například už ví o konkrétním případu, kdy zastavili odpočet daně ve výši dvou a půl milionu korun.

Seminář na téma "OBJEV SVŮJ JEDINEČNÝ TALENT A ROZVÍJEJ HO"

Hledáte se v současném zaměstnání? Cítíte, že potřebujete znovu objevit a nasměrovat své vize? Chcete začít podnikat při zaměstnání? Přijďte na seminář pořádaný OHK Hodonín a CVV

Informační seminář k projektům POVEZ II, 50 plus v JmK a Záruky pro mladé v JmK

Okresní hospodářská komora Hodonín ve spolupráci s Úřadem práce České republiky si Vás dovolují pozvat na "Informační seminář k projektům POVEZ II, 50 plus v JmK a Záruky pro mladé v JmK"

Pomozte zlepšit kvalitu života v obcích na Podluží a Hodonínsku!

27. 10. 2015 bylo zahájeno rozsáhlé dotazníkové šetření, jehož cílem je veřejně ověřit získané závěry a výstupy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Moravy (dále jen SCLLD MAS Dolní Moravy).

RHK Brno získala akreditaci MŠMT na kurz Základy podnikání

Tento kurz který připraví absolventy kurzu na vstup do podnikání. Cílové skupiny kurzu (začínající podnikatelé se zájmem o rozšíření podnikatelských vědomostí, nezaměstnaní, studenti a absolventi škol, osoby po rodičovské dovolené,... apod.). Nezaměstnaní mohou požádat Úřad práce o úhradu kurzovného.

Tisková zpráva HK ČR s Svazu průmyslu a dopravy

Tisková zpráva HK ČR s Svazu průmyslu a dopravy - Urychleně jednejte a nalezněte řešení vyplácení provozní podpory OZE