Okresní hospodářská komora HODONÍN

Stavíme Bydlíme Hodonín

Stavební výstava se uskuteční ve dnech 6. až 7. února 2015. Vstup na výstavu je zdarma.

Změny ve zdaňování mezd od roku 2015 a roční zúčtování za rok 2014

Cílem semináře je detailně seznámit posluchače s postupem prací a metodikou správného postupu pro roční zúčtování daňových záloh a výpočet daně u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků za rok 2014, seznámit se změnami ve zdaňování mezd v roce 2015.

Veřejné zakázky v roce 2015 a další připravované změny

Praktické důsledky po „technické novele“ účinné od 1. 1. 2014 a před nabytím účinnosti „technické novely“ v roce 2015, se zaměřením na vybrané změny související s nově připravovaným zákonem o veřejných zakázkách z důvodu schválení evropských směrnic 2014/24/EU a 2014/25/EU.

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy

Obsahem semináře bude výklad zcela nového zákona o kybernetické bezpečnosti, který vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2014 Sb. Účinnost zákona o kybernetické bezpečnosti nastane 1. ledna 2015

Daň z přidané hodnoty 2015 po novele zákona

Seminář na téma Daň z přidané hodnoty 2015 po novele zákona bude zaměřen na podrobný rozbor novely zákona o DPH, která vstoupí v platnost 1. 1. 2015. Přijďte se dozvědět, které změny vás čekají.

Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2014 - 2015

Cílem tohoto semináře je rozbor zákonného stavu daně z příjmů v roce 2014, připomenutí všech podstatných změn od 1. 1. 2014, včetně návaznosti na nový občanský zákoník a doprovodné předpisy. Dále přehled hlavních předpokládaných změn pro rok 2015

Mediální plánování a tvorba reklamní kampaně

Máte zájem o mediální plánování? Chtěli byste vědět, v jakém horizontu, a jak plánovat mediální kampaně? Chtěli byste znát, jak správně odhadnout, jaká média se nejvíce hodí pro Váš projekt, či společnost? Pokud ano, přijďte na seminář pořádaný OHK Hodonín

Stáž - Interní auditor systému řízení

Naše členská firma Firemní ES&H servis s.r.o. nabízí stáž na pozici "Interní auditor systému řízení"

Podnikatelské setkání a zimní tenisový turnaj (čtyřhra)

Odhoďte na moment svoje každodenní starosti a přijďte relaxovat a zažít mimořádný sportovní zážitek v kruhu přátel OHK Hodonín. Dovolujeme si Vás pozvat na I. ročník zimního tenisového turnaje

Jak využívat práva duševního vlastnictví pro rozvoj firmy

Seminář pořádá Regionální kancelář Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest pro Jihomoravský kraj - účast bezplatná.

EXPO MILANO 2015

EXPO 2015 bude zaměřeno na klíčové otázky udržitelného rozvoje. Chce se stát globální příležitostí pro prezentaci a srovnání tradičních i inovativních postupů při výrobě potravin. Ústřední myšlenkou je přitom otázka, jak zajistit všem obyvatelům planety dostatek kvalitních a nezávadných zdrojů jídla a pití. Více info na www.expo2015.org.

Mezinárodní odborná konference - Rodiče ve firmě aneb Dobré zkušenosti z ČR i zahraničí"

Zaměstnáváte rodiče? Znamenají pro vás problém, výzvu, přínos nebo normální stav? Řešíte dopady mateřské a rodičovské dovolené na chod vaší firmy? Jsou u vás prorodinná opatření motivačním nástrojem?

Kontrola dotačních projektů OPPI - Seminář ENFORUM

Rozhodnutím o přidělení dotace z Operačního programu Podnikání a inovace vzniká úspěšným žadatelům řada povinností, jejichž nesplnění může způsobit zkrácení veřejné podpory. Jak se toho vyvarovat? Na jaké kontroly se musíte připravit?

Okresní hospodářská komora Hodonín nabízí stáž: Specialista projektů EU"

Chceš získat pracovní zkušenosti, které využiješ v rámci své profesní kariéry? Máš zájem poznat, jak se realizují dotační projekty? Okresní hospodářská komora Hodonín nabízí stáž "Specialista projektů EU"

Workshop für österreichische Firmen zum Thema: „Shared Service Centers – Etablierungsmöglichkeiten in Tschechien“

Shared Service Centers – Etablierungsmöglichkeiten in Tschechien“

Modernizace zemědělských podniků 2015

Program rozvoje venkova 2007-2013 vyhlásil poslední 22. kolo sběru žádostí v rámci starého programového období. Titul modernizace zemědělských podniků je určen pro zemědělské podnikatele (i pro ty začínající). Alokace této výzvy je 700 mil. Kč.

GO - REGIONTOUR 2015

Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech se uskuteční ve dnech 15. - 18. 1. 2014. Místem konání veletrhu je: Výstaviště Brno

ROK 2015 - PODPROGRAM CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM

Dne 1. prosince 2014 byla schválena výzva k předkládání žádostí o dotaci pro rok 2015 a Zásady podprogramu - CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM.

Tisková zpráva - OHK Hodonín uspořádala další úspěšný seminář z oblasti řízení dotačních projektů

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 proběhl v kyjovské učebně Okresní hospodářské komory Hodonín seminář na téma „Řízení dotačních projektů v praxi + aktuální dotační výzvy“. Celkem 25 zájemců rozšířilo své obzory nejen o aktuálně připravované dotační programy, ale získalo také cenné informace z praxe.

Tahák pro turisty? Emoce a příběh

Vinné sklepy Skalák nedaleko Ježova tentokrát nehostily svatebčany ani milovníky ušlechtilého nápoje, ale čtvrtou regionální konferenci cestovního ruchu Hodonínska. Tentokrát byla věnovaná užití moderních technologií v oboru.