28. 3. 2023

Nabídka pro zaměstnavatele – Projekt POVEZ II. (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II)

Úřad práce ČR realizuje projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) na všech pracovištích v rámci celé ČR (vyjma Hl. m. Prahy).

 Informace o projektu

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Projekt POVEZ II. oficiálně končí 31.12.2023 a vzhledem k nutnosti splnění dosud nenaplněných indikátorů v podobě osob, které se úspěšně účastnily vzdělávání delší než 40h, je nyní nezbytnou nutností oslovovat a seznámit s projektem co nejvíce potencionálních zájemců.

Webový odkaz projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (uradprace.cz)

 

Úřad práce ČR realizuje projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) na všech pracovištích v rámci celé ČR (vyjma Hl. m. Prahy). Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností (včetně měkkých dovedností) stávajících i budoucích zaměstnanců.

Zaměstnanci se mohou vzdělávat prostřednictvím interního lektora nebo vzdělávacího zařízení, a to prezenční i elektronickou formou. Projekt zohledňuje také aktuální situaci, a proto ÚP ČR přispívá také na výuku českého jazyka pro zaměstnance ze zahraničí.

Projekt umožňuje získat příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a současně příspěvek na úhradu jejich mezd za dobu konání vzdělávací aktivity. Firmám se tedy nabízí jedinečná možnost, kdy jim ÚP ČR z větší části uhradí náklady na školení (až do výše 85 % dle režimu veřejné podpory – de minimis/bloková výjimka) a současně i refunduje mzdové náklady jejich zaměstnanců za dobu účasti na odborném rozvoji (až do výše 100 % včetně zákonných odvodů).

Maximální výše hodinového mzdového příspěvku je 198 Kč a celkové maximum na mzdové náklady zaměstnance může činit až 33 000 Kč měsíčně.

Vzdělávací aktivita zajištěná interním lektorem bude hrazena formou příspěvku na mzdové náklady interního lektora za dobu vzdělávací aktivity do výše skutečně vynaložených nákladů zaměstnavatele, avšak do maximální výše 260 Kč/hodinu (včetně zákonných odvodů).

Pro lepší představu lze uvést příklady z praxe:

  • Zaměstnavatel podal na ÚP ČR žádost o podporu na externí školení svých 8 zaměstnanců v oblasti „zavedení nových technologií do výroby plastových dílů“ v celkové výši 169 297 Kč. Z toho bylo 116 500 Kč určeno na vzdělávací aktivitu a 52 797 Kč na mzdové náklady. Zaměstnavateli proplatil ÚP ČR 85 % nákladů na vzdělávací aktivitu a 100 % mzdových nákladů zaměstnanců. Celkem tedy zaměstnavatel obdržel 151 822 Kč.
  • Zaměstnavatel podal na ÚP ČR žádost o podporu na interní školení svých 14 zaměstnanců v kurzu „Výroba oken pro nové dělníky“ v celkové výši 123 464 Kč. Z toho bylo 12 584 Kč určeno na mzdu interního lektora a 110 880 Kč na mzdové náklady. Zaměstnavateli proplatil ÚP ČR 100 % mzdových nákladů na interního lektora a zaměstnanců. Celkem tedy zaměstnavatel obdržel 123 464 Kč.

Zaměstnavatelé mají v rámci projektu zájem zejména o odborně technické kurzy (svářečské kurzy, obsluha strojů a výrobních linek, hydraulika, elektro a stavební činnost) a odborné kurzy pro řidiče (řidičská oprávnění mimo sk. B, obsluha vysokozdvižných vozíků, jeřábnické kurzy) včetně získání profesních průkazů. Často využívané jsou též odborné jazykové a ekonomické kurzy (účetnictví, daně, finanční controlling). V neposlední řadě roste poptávka po odborných IT kurzech, především v oblasti programování, projektování a školení informačních systémů.

Absolvované vzdělávací aktivity dle zkušeností zaměstnavatelů přispívají ke zvýšení potenciálu zaměstnanců, podpoře růstu i vyšší konkurenceschopnosti firem. Ať už se jedná o dělnické profese či vysoce kvalifikované síly.

Jak to funguje?

  1. Prostudujte si Podmínky pro žadatele a příjemce
  2. Přejděte na webové stránky http://povez.uradprace.cz, zaregistrujte se a vyplňte elektronický formulář žádosti včetně relevantních příloh. Následně vše pošlete přes datovou schránku, poštou nebo doručte osobně na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR.
  3. Příslušné pracoviště ÚP ČR žádost posoudí a informuje žadatele o výsledku hodnocení.
  4. Proveďte výběr poskytovatele vzdělávání.
  5. ÚP ČR s žadatelem uzavře Dohodu o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí příspěvku.
  6. Realizujte vzdělávání prostřednictvím externího vzdělávacího zařízení či interních lektorů prezenční nebo elektronickou formou.
  7. Předložte ÚP ČR měsíčně vyúčtování mzdových nákladů školených zaměstnanců. Po ukončení vzdělávání doložte náklady na vzdělávací aktivitu (vč. dokladu prokazujícího úhradu poskytovateli vzdělávání).
  8. ÚP ČR po kontrole předložených dokladů vypočítá výši příspěvků a tyto následně vyplatí.

Dosud ÚP ČR obdržel od 12 798 zaměstnavatelů celkem 44 940 žádostí o podporu na vzdělávání. V rámci uzavřených dohod podpořil v projektu 86 527 zaměstnanců, z toho jich bylo 9 946 starších 54 let.

Projektu využila například společnost Preciosa, firma s více než 70 letou tradicí, vyrábějící strojně broušené kameny. „Je to pro nás velmi komfortní forma čerpání prostředků. Nejen, že získáme dotaci na vlastní vzdělávací aktivitu, ale součástí příspěvku je i refundace mezd. Ze strany zaměstnanců jsou tytu kurzy velmi žádané“, říká Jana Havlíčková, personální ředitelka Preciosa a.s.

Více informací o projektu v níže uvedených přílohách:

UP-POVEZ-A3-kancl-tisk

UP-letak-POVEZ-Ukrajina-A4-2022-09

UP-letak-POVEZ-int-lektor-A4-2023-03-kontakty (1)

POVEZ II_Podmínky pro žadatele a příjemce_v12_2022-06-13_v2

 

 

ラブドール