31. 3. 2023

HK ČR: Dopis Vladimíra Dlouhého členům Hospodářské komory ČR

Jako členové Hospodářské komory si toto poděkování opravdu zasloužíte.

Dopis Vladimíra Dlouhého členům Hospodářské komory ČR

31.3.2023

Vážené podnikatelky, vážení podnikatelé,

v těchto dnech si připomínáme 30leté výročí české ekonomiky a také novodobé historie Hospodářské komory. Proto mi dovolte, abych vám při této příležitosti alespoň touto cestou poděkoval za to, že jste s námi, že nás podporujete a že díky vašemu podnikání vytváříte stabilní ekonomický základ státu.

Jako členové Hospodářské komory si toto poděkování opravdu zasloužíte. A zasloužíte si také velké společenské uznání, neboť díky vám se našemu státu a společnosti daří. Kdyby mi kdokoliv v roce 1993 při realizaci porevoluční transformace českého hospodářství popisoval dnešní ekonomickou situaci, životní úroveň a postavení naší země v Evropě včetně všech negativ, která dnes vnímáme, považoval bych ho za velkého optimistu. Dnes v řadě našich měst a obcí dosahujeme vyšší kvality života než v některých západoevropských metropolích. To považuji za velký úspěch naší země, a hlavně vás podnikatelů, neboť jste dokázali své živnosti a firmy nejen vybudovat, ale do dnešní doby udržet a rozvíjet a vytvořit tak základnu českých vlastníků a investorů.

 

Někteří z vás jste byli zakládajícími členy Hospodářské komory České republiky v březnu roku 1993, kdy jste vytvořili na státu nezávislou podnikatelskou samosprávu, o niž usilovali soukromníci, tehdy ještě budoucí, už od prosince 1989. Na ustavujícím sněmu v březnu roku 1993 byl zvolen prvním prezidentem Zdeněk Somr. Komora pomáhala zformovat podnikatelské prostředí pro nastupující generace podnikatelů.

 

I po 30 letech vnímáme, že svobodu podnikání musíme ochraňovat. Proto jsem velmi rád, že se členy Hospodářské komory stávají stále nové firmy a rozšiřují tak naše řady. I proto jsme dnes nejsilnější, českými živnostníky, malými, středně velkými i největšími podniky tvořenou organizací v zemi. Těží z toho naše ekonomika, která je navzdory jakékoli krizi, kterou jsme zažili, odolná.

 

Hospodářská komora vždy usilovala a usiluje o co nejlepší podmínky podnikání. Byla to Hospodářská komora, která za covidu podnikatelům vyjednala s vládou program Antivirus nebo kompenzační bonus při živnostníky, iniciovala programy pro restaurace, hotely, lázeňství nebo trhy. Za současné energetické krize prosadila zastropování cen energií. Přišli jsme také s paušální daní pro zjednodušení administrativy drobným podnikatelům nebo pomohli zvýšit limity pro plátcovství DPH. Otevíráme dveře na zahraniční trhy. Do podnikatelských zákonů dokážeme s vysokou úspěšností prosadit požadavky členů.

 

Je zřejmé, že každá etapa naší země čelí jiné výzvě. Potřebujeme stanovit novou státní energetickou strategii, která bude řešit dlouhodobou energetickou soběstačnost i odpoutání od ruského plynu. Dalším úkolem je urychlení infrastrukturních investic. Obrovský problém je i sociální politika a důchodová reforma.

 

Dovolte mi, abych vám ještě jednou vyjádřil uznání za to, jak dokážete překonávat překážky, a rovněž vám děkuji, že navzdory všem krizím, které naše země zažila, a ještě zřejmě zažije, své podnikání rozvíjíte a posilujete. Dovolte, aby vás na závěr pozval na stránku s malým ohlédnutím za uplynulými třiceti lety Hospodářské komory na www.komora30.cz.

 

Přeji vám hodně úspěchů v podnikání.

 

Vladimír Dlouhý

prezident Hospodářské komory České republiky a prezident Eurochambres

Dopis Vladimíra Dlouhého členům Hospodářské komory ČR

ラブドール