22. 9. 2022

Seminář na téma: Povinnosti vyplývající ze Zákona o obalech

iShoda – Institut vzdělávání a regionálního rozvoje, z. s. pořádá seminář na téma: Povinnosti vyplývající ze Zákona o obalech

iShoda – Institut vzdělávání a regionálního rozvoje, z. s. pořádá seminář na téma: Povinnosti vyplývající ze Zákona o obalech

Termín semináře:
4. 10. 2022, od 9:00 do 14:00 hodin

Místo konání:
školící místnost OHK – Svatoborská 591, 697 01 Kyjov

Lektor:
Jan Přikryl, specialista a manažer pro klíčové zákazníky firmy EKO – KOM

Obsah semináře:

  • Rozbor zákona číslo 447/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů (novela č. 545/2020 Sb.)
  • Činnost autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.
  • Značení obalů a informace o podmínkách uvádění obalů na trh.
  • Co, jak a kdy evidovat
  • Struktura výkazu
  • Názorné příklady vedení evidence.
  • Systémy Zeleného bodu v EU. Národní legislativy se mohou v jednotlivých státech lišit
  • Prostor ke konkrétní konzultace

Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby (podnikající právnické a fyzické osoby), které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu, tzn. plní, importují do ČR nebo prodávají.

Cena za školení:
1. 100 Kč bez DPH pro členy
1. 500 Kč bez DPH pro nečleny


V ceně je zahrnuto: káva, voda, čaj, drobné občerstvení + materiály v elektronické podobě

Přihlásit se můžete do 30.9.2022 e-mailem na helpdesk@firemniservis.cz , nebo info@ishoda.cz

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

ラブドール