18. 3. 2020

Představujeme vám nový projekt „Vzdělávání v denní praxi“

OHK Hodonín realizuje nový projekt „Vzdělávání v denní praxi“

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vám dovoluje představit nový projekt, který nyní na OHK Hodonín realizujeme. Do projektu „Vzdělávání v denní praxi“ CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010884, který je financován z Operačního programu zaměstnanost a zapojili se do něj desítky místních podnikatelů a jejich zaměstnanců.

ラブドール