18. 1. 2022

Podnikatelská mise do Severní Makedonie

Hospodářská komora ČR si vás dovoluje pozvat k účasti na odloženou podnikatelskou misi HK ČR do Severní Makedonie, která se uskuteční v termínu 14. – 16. 3. 2022

Mise, kterou povede viceprezident HK ČR Radek Jakubský, je zaměřena především na obory dopravní infrastruktura, obnovitelné energie, zemědělské technologie a potravinářství.

Podnikatelská mise je organizována ve spolupráci se Svazem makedonských obchodních komor a zastupitelským úřadem ČR ve Skopje. V rámci podnikatelského fóra budou zorganizována B2B jednání s makedonskými partnery. Plánuje se také návštěva volné ekonomické zóny a specializovaných výrobních podniků, vše za dodržování platných protiepidemických opatření. K podnikatelské misi se připojí rovněž náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a zástupce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

V případě Vašeho zájmu o účast na podnikatelské misi nám, prosím, zašlete následující dokumenty:

na e-mail javorova@komora.cz, a to nejpozději do 31. 1. 2022. Místa budou obsazována do naplnění kapacity.

Účastnický poplatek za misi zahrnuje: ubytování, podíl na místních transferech, cateringu, organizace firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

V případě zájmu Vám zajistíme letenku s odletem z Prahy.

Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Javorová

778 969 365
javorova@komora.cz

ラブドール