2. 12. 2019

Patnáct podnikatelů obdrželo ceny v soutěži Spokojený zákazník Jihomoravského kraje

Členská firmy Josef Pilát uspěla v soutěži Spokojený zakazník Jihomoravského kraje.

V prostorách brněnského sídla krajského úřadu převzali v úterý 12. listopadu 2019 z rukou náměstka hejtmana Petra Hýblera ocenění vítězové regionálního kola soutěže Spokojený zákazník Jihomoravského kraje. Akci každoročně vyhlašuje Sdružení českých spotřebitelů (SČS).

Ocenění vyjadřuje skutečnost, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale dále při poskytování služeb či při uvádění výrobků na trh má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a „nadstandardně“ poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce a poskytuje potřebné informace spotřebitelům.

Při udělení ceny je komisí ustavenou při SČS přihlédnuto i k tomu, jakou image má firma jak mezi spotřebiteli, tak i u místních podnikatelů a samosprávy. Ocenění se uděluje na dva roky.

ラブドール