21. 1. 2021

Osvobození “covidových” podpor a dotací

V poslední době se intenzivně diskutuje otázka osvobození od daně z příjmů různých státních podpor a dotací

V poslední době se intenzivně diskutuje otázka osvobození od daně z příjmů různých státních podpor a dotací souvisejících s probíhající epidemií, resp. s vládními opatřeními a omezeními podnikatelských aktivit. Informace ze strany státní správy jsou v tomto směru zatím velmi kusé,

  1. Kompenzační bonus

Kompenzační bonus je podpora poskytovaná na základě zvláštního zákona fyzickým osobám, konkrétně OSVČ, společníkům s.r.o. a tzv. dohodářům, při splnění určitých podmínek. Tento bonus byl v roce 2020 upraven ve dvou samostatných zákonech. První zákon byl vydán na jaře pod číslem 159/2020 Sb., druhý na podzim s číslem 461/2020 Sb. V obou těchto zákonech se hned v § 1 píše, že kompenzační bonus je legislativní zkratka pro daňový bonus.  No a daňový bonus je osvobozen u fyzické osoby na základě zákona o daních z příjmů, v § 4 odst. 1 písm. zj), přičemž zde není žádný limit. Připomínám, že i u společníků s.r.o. platí, že příjemcem bonusu je vždycky společník – fyzická osoba, nikdy společnost s ručením omezeným.

Závěr: kompenzační bonus je od daně z příjmů osvobozen v libovolné vyplacené výši.

2. Ošetřovné pro OSVČ

Pod touto poněkud tajemnou šifrou se skrývá dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu, jehož podmínky a pravidla jsou k nalezení na stránkách www.mpo.cz. V zásadě jde o dotaci ve výši 400,- Kč denně pro OSVČ na hlavní činnost, která z důvodu péče o dítě (které má zavřenou školu) nemůže tuto činnost vykonávat.

Tato dotace je od daně z příjmů fyzických osob osvobozena, ale toto osvobození nenajdeme v zákoně o daních z příjmů. Je upraveno samostatně, a to překvapivě v zákonech o kompenzačním bonusu, jak v jarním, tak v podzimním. Proč zrovna tam je opravdu těžko říct…  Nicméně tedy nejprve v § 10 zákona 159/2020 Sb. pro rok 2020 a posléze v § 16 zákona 461/2020 Sb. pro rok 2021 najdeme, že „Od daně z příjmů fyzických osob je v roce 2020 (2021) osvobozen příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu “OŠETŘOVNÉ” PRO OSVČ.“

Závěr: dotace Ošetřovné pro OSVČ od MPO je osvobozena od daně z příjmů v plné výši.

3. ANTIVIRUS

Dotační program Ministerstva práce a sociálních věcí, známý jako Antivirus, představuje kompenzace náhrad mezd pro zaměstnavatele. Podmínky jsou k nalezení na www.mpsv.cz.

V instrukcích vydaných Ministerstvem pro úřady práce se uvádí, že: „Příspěvek cíleného programu „Antivirus“ (dále jen „příspěvek“) je realizován na základě ustanovení § 120 Zákona o zaměstnanosti a na jeho realizaci se vztahují stejná obecná pravidla jako na jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti“. Jedná se tedy o nástroj státní politiky zaměstnanosti, což je důležitá informace, ačkoliv to tak na první pohled možná nevypadá. Z pohledu daně z příjmů a případného osvobození či zdanění Antiviru je nutné odděleně posuzovat příjemce, tedy zaměstnavatele – fyzickou osobu a zaměstnavatele – právnickou osobu.

U fyzických osob je totiž „plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti“ osvobozený příjem podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů. Současně je ovšem nutné u fyzické osoby vedoucí např. daňovou evidenci vyloučit z daňově uznatelných výdajů částky vyplácených náhrad v adekvátní výši.

U zaměstnavatele právnické osoby žádné takové osvobození v zákoně o daních příjmů není a Antivirus se tedy chová jako běžná provozní dotace – jde o zdanitelný výnos. Náklady na vyplácené náhrady ale zůstávají náklady daňově uznatelnými.

Závěr: Dotační program Antivirus je pro fyzické osoby příjmem osvobozeným, pro právnické osoby příjmem zdaňovaným.

4. COVID nájemné, COVID sport, COVID – Gastro – Uzavřené provozovny a další

Pokud jde o tyto a další dotační programy z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, případně Ministerstva pro místní rozvoj, žádné specifické osvobození v zákoně o daních z příjmů není upraveno. Nebude-li tedy schváleno speciální osvobození zvláštním právním předpisem, což se v tuto chvíli jeví jako nepravděpodobné, půjde o zdanitelné příjmy. Výdaje související s těmito příjmy zůstanou daňově uznatelnými výdaji při splnění obecných podmínek.

Zdroj: webové stránky – Ing. Jiří Klíma

ラブドール