11. 4. 2022

OHK Hodonín uspořádala další podnikatelské setkání

Ve středu 6. dubna 2022 proběhlo další podnikatelské setkání s vedením Města Hodonín.

Ve středu 6. dubna 2022 proběhlo další podnikatelské setkání s vedením Města Hodonín. Třicítka živnostníků, manažerů a jednatelů firem se sešla na pozvání Okresní hospodářské komory Hodonín, aby rozvíjela své podnikání a sdílela své kontakty.

Reprezentativní prostory autosalonu KIA společnosti ČSAD Hodonín, a.s. času zaplnila třicítka hostů, kteří měli jediný cíl: seznámit se a navázat možnou spolupráci. Akce se uskutečnila pod záštitou starosty města Hodonína Libora Střechy. Celou akci připravil kolektiv Okresní hospodářské komory Hodonín (dále jen OHK Hodonín) ve spolupráci s vedením společnosti KIA ČSAD Hodonín.

Podnikatelé z Hodonína se setkávají pravidelně 1x za čtvrt roku, aby rozvíjeli podnikatelské prostředí v našem regionu. „Obchodní vztahy jsou především o důvěře a osobních vazbách. Náš podnikatelský klub umožňuje vzájemné poznání a na základě sdílení kvalitních referencí podporuje spolupráci jednotlivých členů. Jsem rád, že jsme dnes přivítali několik nových členů.“ uvádí ředitel OHK Hodonín Michal Švagerka.

Po skončení podnikatelského setkání byli účastníci setkání pozváni ředitelem Domu Kultury Hodonín Adamem Procházkou na večerní koncert klezmerové skupiny „Létající Rabín,“ který se uskutečnil v sále Evropa v rámci hudebního cyklu World music. „OHK Hodonín je hrdým partnerem celého cyklu a ráda podporuje kulturu zejména v postcovidové době.“, dodává ředitel Švagerka.

„Chceme rozvíjet spolupráci s místními podnikateli. Vidím velký potenciál v tomto směru. Rádi bychom udrželi mladé lidi v tomto tradičním průmyslovém městě i tím, že jim připravíme vzdělávání, konzultace a prostory pro inovativní podnikání, nedílnou součástí je také bohatý kulturní program.“, dodal k setkání starosta Hodonín Libor Střecha.

Další podnikatelské setkání proběhne ve středu 1. června 2022.

Více informací o těchto aktivitách naleznete na webových stránkách www.ohkhodonin.cz

Zpracoval: Bc. Tomáš Synek, projektový manažer OHK Hodonín
V Hodoníně, 7. 4. 2022

Podnikatelské setkání se uskutečnilo v prostorách společnosti KIA ČSAD Hodonín
Prezentace společnosti ČSAD Hodonín, a.s.
Podnikatelský klub při OHK Hodonín

ラブドール