15. 4. 2020

Kompenzační bonus pro OSVČ

Dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který vyšel dne 14. 4. 2020 ve Sbírce zákonů.

Vážení,
dovoluji si sdělit několik věcí ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ.

Tato podpora je určena jen OSVČ, které nejsou současně zaměstnané – pojištěné nemocenským pojištěním (tedy v hlavním pracovním poměru, nebo i na dohodu o pracovní činnosti, ze které zaměstnavatel odvádí nemocenské pojištění).

Výše kompenzace činí 25.000,00 Kč za 1,5 měsíce (tedy 15.0000,00 Kč/měsíčně) případně poměrnou část (na den připadá 500,00 Kč).

Pozor jedná se o určitou formu (záporné) daně (daňového bonusu, který známe u dětí) a jako takový se bude i spravovat. Tedy pokud podáte žádost, správce daně může zahájit postup k odstraňování pochybností, případně i daňovou kontrolu. Kompenzační bonus by měl podléhat i dodatečné daňové kontrole, a pokud správce daně zjistí, že na něj nebyl nárok, klasicky ho doměří jako jakoukoli jinou daň. Proto zvažte, jestli:
a) jste osobami, pro které je určen,
b) byli jste zasaženy opatřením Vlády ve věci Coronavir.

Žádost je poměrně jednoduchá k vyplnění. Můžete ji podat:
a) elektronicky formou datové schránky,
b) elektronicky e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem,
c) elektronicky e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu, pozor v tomto případě musíte žádost vytisknou, podepsat, nascanovat a připojit jako přílohu e-mailu,
d) papírově prostřednictvím pošty,
e) do schránky na finančním úřadě,
f) na podatelnu finančního úřadu (pozor, mají omezenou pracovní dobu),
g) prostřednictvím speciální webové aplikace zde https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus (tuto formu doporučujeme jako nejjednodušší a dle informací z MF ČR jako nejrychlejší)
V případě, že byste chtěli, abychom vám s formulářem pomohli, ozvěte se na naše kontakty a společnými silami to dáme dohromady.

Michal Švagerka a tým OHK Hodonín

ラブドール