21. 7. 2020

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně nabízí volné pracovní pozice.

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně nabízí volné pracovní pozice.

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, je jedním z největších a nejvýznamnějších zaměstnavatelů v okrese Hodonín a nabízí volné pracovní pozice v okresech Hodonín a Nový Jičín.

Historie:

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně navazuje svou činností na dlouholetou tradici družstevnictví, jehož počátky se datují od roku 1847. Předchůdce našeho družstva „Lidový konzum pro Hodonín a okolí v Hodoníně, zapsané společenstvo s obmezeným ručením“,  byl založen v roce 1920, na nějž svou činností od r. 1943 navázala „Slovácká svépomoc, konzumní, výrobní a úsporné družstvo v Hodoníně“. Pod názvem „Jednota, lidové spotřební družstvo v Hodoníně“ působíme na území hodonínského okresu od roku 1956 do roku 1978, kdy došlo k úpravě názvu na Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně. Poslední změna proběhla k 1.1.2014, kdy došlo k vnitrostátní fúzi sloučením družstva JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém Jičíně s nástupnickým družstvem Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně.

Současnost

Provozujeme 121 maloobchodních prodejen. Hlavní náplní činnosti družstva je maloobchodní prodej širokého sortimentu potravin, nápojů, průmyslového a drogistického zboží denní potřeby.  Zásobování našich prodejen probíhá od konce roku 2005 z Distribučního a logistického centra v Napajedlích. Pro své zákazníky připravujeme nabídku vybraných druhů zboží za zvýhodněné ceny, o nichž informujeme zejména prostřednictvím letáků. Nemalé finanční prostředky vynakládáme do rozvoje družstva a rozšíření jeho činnosti. Investiční prostředky jsou věnovány na modernizaci a rozšíření maloobchodních prodejen, kde nemalá část připadá na inovaci zařízení v prodejnách.

V okrese Hodonín u nás pracuje přes 600 zaměstnanců a v okrese Nový Jičín přes 300 zaměstnanců.
Chcete se přidat k nám? Kontaktujte nás na níže uvedeném čísle

>>> NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZIC <<<

Kontaktní osoba:

Ing. František Brhel
vedoucí oddělení personálního a mzdového

tel.: +420 518 389 236
brhel.frantisek@jednota-hodonin.cz

ラブドール