14. 10. 2022

Aktuální informace – energetická situace

Vláda na svém jednání 5. října zrušila příspěvek na elektřinu, plyn a teplo (tzv. úsporný tarif) pro rok 2023, který bude nahrazen právě zastropováním cen energií, tedy formou podpory s vyšší finanční alokací.

Vláda 5. října schválila nařízení, které od 1. ledna do 31. prosince 2023 stanovuje pravidla pro zastropování cen elektřiny a zemního plynu.

Praktické odkazy

Úsporný tarif a kalkulačka úsporenergiezamene.cz
Seznam středisek EKIS a webová poradnampo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
Manuál MPO k energetickým úsporámZDE

ZASTROPOVÁNÍ CEN PRO ROK 2023

Vláda na svém jednání 5. října zrušila příspěvek na elektřinu, plyn a teplo (tzv. úsporný tarif) pro rok 2023, který bude nahrazen právě zastropováním cen energií, tedy formou podpory s vyšší finanční alokací. Pomoc v podobě zastropování cen energií by mohla dosáhnout výše až 130 miliard korun. Pro srovnání – na úsporný tarif na rok 2023 bylo připraveno 22 miliard korun.
Stanovené ceny za dodávku elektřiny ve výši 5.000,- Kč/MWh a dodávku plynu ve výši 2.500,- Kč/MWh jsou bez daně z přidané hodnoty a daně z elektřiny nebo plynu a nezahrnují cenu související služby v elektroenergetice nebo plynárenství. Nařízení také stanovuje stálý měsíční plat za dodávku elektřiny a plynu ve výši 130,- Kč na odběrné místo za měsíc bez ohledu na spotřebu.
Pro poskytnutí pomoci ve formě zastropování je z pohledu firem v případě větší spotřeby energií rozhodující naplnění definice malého a středního podniku, a to podle čl. 2 doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (MSP). Jiný případný výklad či dělení podniků podle velikosti nejsou možné.

ELEKTŘINA

Schválené nařízení vlády pomůže s vysokými cenami elektřiny a plynu nejen domácnostem, ale také firmám, zejména živnostníkům, malým a středním podnikatelům, a dále vládním institucím, školám, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, provozovatelům městské hromadné dopravy a dalším subjektům připojeným na síti nízkého napětí, a to v plné výši bez dalších omezujících podmínek.
Oproti původnímu záměru pomoci jen odběratelům připojeným na nízkém napětí se podařilo také díky vyjednávání Hospodářské komory docílit rozšíření pomoci i na malé a střední podniky připojené na síť vysokého a velmi vysokého napětí. MSP budou mít zastropovánu cenu odběru až do výše 80 % nejvyšší spotřeby za posledních pět let. Pokud tedy tyto podniky zavedou patřičná úsporná opatření, je dokonce možné, že by strop pokryl celou jejich spotřebu.

PLYN

U plynu se zastropování týká také všech domácností a všech maloodběratelů plynu s ročním odběrem plynu do 630 MWh. Zastropování pokryje také střední odběr všech malých a středních podniků s roční spotřebou od 630 do 4 200 MWh, ale pouze do úrovně 80 % z jejich nejvyšší spotřeby za posledních pět let, a pokud v odběrném místě nevyrábí elektřinu z plynu. To je také významné rozšíření oproti původním návrhům. I zde je potřeba pozitivně vnímat úspěšně proměněný tlak Hospodářské komory na to, aby zastropování pokrylo co největší počet firem.
Cenový strop se bude uplatňovat také u plynu pro výrobu tepla, a to bez ohledu na objem odběru plynu. To se týká zejména tepláren, ale i bytových domů s vlastní kotelnou.

KDY A JAK SE ZASTROPOVÁNÍ PROJEVÍ

Zastropované ceny pro rok 2023 by se měly začít projevovat už během listopadu v zálohách odběratelů, protože dodavatelé, i když se cenový strop týká cen od 1. ledna 2023, mají povinnost do 30 dnů po vyhlášení nařízení vlády upravit zákazníkům zálohy a zaslat jim upravený rozpis záloh. Zastropování začne platit automaticky, a firmy tedy nemusí administrovat žádné žádosti (jedinými úkony jsou případná čestná prohlášení zákazníků dle podmínek stanovených v nařízení).

Zákazník, který má sjednanou nižší cenu elektřiny či plynu, než je stanovený strop, hradí dodavateli sjednanou cenu podle smlouvy o dodávce nebo sdružených službách dodávky elektřiny či plynu. Stávající smluvní vztah zůstává nedotčen novou regulací, a to do té doby, dokud platí ve smlouvě sjednaná nižší cena.

Nařízení vlády zavádí kontraktační povinnost. To znamená, že dodavatelé poslední instance budou mít povinnost nabídnout smlouvu na dodávky energií za zastropovanou cenu těm zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se nedaří uzavřít smlouvy na dodávky energií s jiným dodavatelem.

STANOVISKA A UŽITEČNÉ INFORMACE ZE STRANY HK ČR

Velmi dobře si uvědomujeme, že i když schválené zastropování cen elektřiny a plynu pomůže částečně řešit těžkou situaci velké řadě firem, zůstávají otevřena další zásadní témata, která si žádají naši pozornost i významné kroky vlády. Právě proto jsme na zasedání Představenstva Hospodářské komory ČR dne 5. října zformulovali další požadavky vůči vládě. Mezi ně patří i požadavek na nalezení efektivního řešení pro velké firmy a velkoodběratele, kteří zůstávají v přijímaných opatřeních na okraji, a dále pro ty firmy, které nepokryje nařízení vlády o zastropování cen.

Opakovaně rovněž upozorňujeme na chybějící dlouhodobé a systémové řešení energetické krize na evropské úrovni. Česká republika v tomto smyslu musí co nejlépe využít svého předsednictví v Radě EU. V posledních týdnech se často řeší dostupnost energie těm podnikům, kterým končí nebo je vypovězena smlouva a nepokryje je kontraktační povinnost ze strany dodavatelů poslední instance. Je zásadní nalézt řešení i pro ty firmy, pro které je životně důležitá dostupnost dodávek bez ohledu na cenu.

Intenzivně se také mj. zabýváme souvisejícími opatřeními v oblasti emisních povolenek, decouplingu (oddělení cenotvorby elektřiny a plynu), zrychlení povolovacích řízení při instalaci obnovitelných zdrojů či nových technologií a přijetím kurzarbeitu. Jakmile v některém ze zmíněných témat nastane podstatný průlom, budu vás informovat.

Další stanoviska k cenám energií a pomoci firmám představil prezident Vladimír Dlouhý během debaty s J. Síkelou a K. Havlíčkem na zpravodajském kanálu ČT24. Záznam můžete zhlédnout ZDE.

Jako užitečný zdroj informací můžete využít také webovou stránku www.energiezamene.cz, která shrnuje nejen všechna přijatá opatření, ale nabízí také poradenství. Naleznete zde informace o stropech cen pro domácnosti, firmy, přehled aktuálních dotačních možností či praktickou kalkulačku úspor.

Přehled opatření proti vysokým cenám energií v roce 2022 zpracovalo rovněž Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP). Dokument je vám k dispozici ZDE.

V případě doplňujících dotazů k energetice je vám k dispozici webová poradna pro podnikatele, kterou provozujeme ve spolupráci s našimi partnerskými advokátními kancelářemi ARROWS ETL GLOBAL, Becker a Poliakoff, HAVEL&PARTNERS, Paděra & partneři a Vindicta. Technologicky projekt zaštiťuje společnost NEWPS.CZ s.r.o.

zdroj: Hospodářská komora ČR

ラブドール