Okresní hospodářská komora HODONÍN

Služby

ČINNOSTI A SLUŽBY OHK Hodonín

Strukturální fondy , programy na podporu podnikání
• aktuální informace o možnostech získání grantů a dotací (internetové  stránky www.ohkhodonin.cz + cílené zasílání e-mailem,
• poskytujeme komplexní servis při zpracování projektů i následné  realizaci až po zpracování závěrečné zprávy a vyplacení dotace,
• tvorba podnikatelských záměrů a studií proveditelnosti.

Vzdělávací činnost , akce pro podnikatele
• pravidelná organizace seminářů, školení, workshopů, konzultačních  dnů, konferencí, setkání s politickou reprezentací,
• realizace certifikovaného rekvalifikačního kurzu „Základy podnikání“,
• možnost vyjádřit se k návrhům zákonů a prosadit zájmy podnikatelů do  legislativy ČR i EU,

Pronájem techniky a prostor OHK Hodonín

K dispozici jsou zasedací místnosti (12 míst) a multimediální učebna (cca 40 míst) v Hodoníně a Kyjově.

Vydávání výpisu z registrů veřejné správy - CzechPOINT
• vydáváme na počkání ověřené výpisy z registrů veřejné správy v rámci sítě Czech POINT
• jsme levnější než Česká pošta nebo obecní úřady

Ověřování shody listin a ověřování podpisů - Vidimace a legalizace
• již nemusíte chodit k notářům
• na počkání provadíme vidimaci i legalizaci

Zahraniční vztahy
• organizace obchodních misí tuzemských a zahraničních firem,  kontaktních a kooperačních setkání, zejména ve spolupráci s  Jihomoravským krajem, Hospodářskou komorou ČR a vládní  agenturou CzechTrade,
• disponujeme přímými kontakty na hospodářské komory v Rakousku,  Nizozemí, Srbsku, Maďarsku, Polsku, Německu a na Slovensku.
• zprostředkování účasti na jednání se zástupci velvyslanectví a  zahraničních podnikatelů v kraji,
• zastupování a možnost účasti českých firem při návštěvách  představitelů komory v zahraničí,
• spolupráce s regionálním manažerem CzechTrade pro Jihomoravský  kraj.

Kontaktní činnost
• správa rozsáhlé databáze členských i nečlenských firem okresu  Hodonín,
• přímý a pro členy bezplatný vstup do celorepublikové databáze HK ČR,

Produkce časopisu
• komorový elektronický časopis „AKTUALITY OHK HODONÍN" - souhrn  novinek, zajímavostí, informací - pravidelně zasílaný členům a  vytipovaným významným institucím okresu Hodonín,
• internetové stránky www.ohkhodonin.cz a www.komora.cz,
• bezplatné zasílání časopisu HK ČR „KOMORA.CZ,
• možnost zvýhodněné inzerce ve výše uvedených médiích.

Konzultace a poradenství - Informační místa pro podnikatele (InMP) a jejich služby
• informační servis (informace o informacích) včetně všeobecných  informací o regionu,
• všeobecné informace o podnikatelském prostředí v rámci EU,
• informace o programech podpory MSP na regionální a celostátní  úrovni,
• zprostředkování specializovaného poradenství ve spolupráci s  oborovými informačními místy,

Společenské, kulturní a sportovní akce
- podnikatelská setkání,
- konference,
- tenisový a bowlingový turnaj,
- záštita a podpora charitativních, kulturních a společenských akcí.