29. 6. 2021

Podnikatelé postižení tornádem můžou požádat o finanční pomoc – nově vyhlášená dotace na obnovu nemovitostí až do výše 35 mil. Kč.

Podnikatelé postižení tornádem budou moct dostat finanční pomoc.

Aktualizováno dne 9.8.2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 2. 8. 2021 VI. Výzvu z programu Nemovitosti v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Dotace je určena na podporu malých a středních podnikatelů do 250 zaměstnanců, jejichž podnikatelské nemovitosti byly tornádem poškozeny nebo zcela zničeny. Výše dotace činí 80 – 100 %, maximálně 35 mil. Kč. Důležitou přílohou je likvidační protokol od pojišťovny nebo odhad škody znalcem. Informace i pomoc se zpracováním vám zdarma pomůže OHK Hodonín.

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznamuje, že dne 7. 7. 2021 byla na základě připomínek spolupracujících subjektů aktualizována vyhlášená výzva „Pomoc po tornádu“.  Předmětem aktualizace je upřesnění podmínek čerpání podpory na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem a jeho doprovodnými jevy na dlouhodobém majetku, zboží a zásobách podnikatelského subjektu a je určena na podporu obnovy podnikatelské činnosti (články 7 a 9 výzvy).

V případě, zájmu o konzultace, nebo sepsání žádosti, nás prosím kontaktujte na číslech:

Markéta Kostelecká, 724 613 019, kostelecka@ohkhodonin.cz

Pavla Borkovcová, 775 610 535, financni@ohkhodonin.cz

Tomáš Synek, 724 613 020, info@ohkhodonin.cz

Nebo osobně na adrese Kasárenská 4, Hodonín v pracovní době Pondělí až pátek od 9:00 hod do 16:30 hod.

Pomoc MPSV pro lidi v obcích zasažených tornádem / bouří Úřad práce ČR bude přispívat na náhrady mezd i na samotné mzdy. A to v plné výši až do výše výdělku zaměstnance v předchozím čtvrtletí!

Více informací naleznete ZDE >>>>

Chcete pomoct, pište prosím

ZDE >>>

ラブドール