OHK Hodonín pořádá seminář na téma ,,WHISTLEBLOWING“

WHISTLEBLOWING – OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Datum konání
ÚTERÝ 10.ŘÍJNA 2023
Obsazenost
 • 2
 • /
 • 35
 • Volná místa!
Lektor
JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát
Doba trvání
4 hod.
Registrační formulář

 

Okresní hospodářská komora Hodonín

v zastoupení 100% dceřinou společností OHK servisní

 pořáda seminář na téma

WHISTLEBLOWING – OCHRANA OZNAMOVATELŮ

 

 • Co to vlastně je whistleblowing
 • Termínem whistleblowing označujeme situaci, kdy osoba upozorní na nekalé, neetické nebo nezákonné jednání. Často může jít o korupci, ale také o ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí. Cílem whistleblowingu je zabránit nehodám, škodám na zdraví a životním prostředí nebo zpronevěře veřejných financí apod.
 • Whistleblowing – zcela nové povinnosti (nejen) pro zaměstnavatele
 • Cílem semináře je seznámení účastníků se základními novinkou v oblasti ochrany vybraných skupin osob – oznamovatelů protiprávního jednání. Ze směrnice EU a prováděcího zákona plyne pro povinné subjekty, zejména pro zaměstnavatele, řadu povinností, které musí plnit, vč. zavedení systému oznámení pro ohlášení porušení práv a určení odpovědné osoby. Školení je tak vhodné pro všechny, kteří se chtějí v této problematice zorientovat a zjistit, co vše musí nově splňovat a jak to mají provést. Při provádění účastníků touto novou právní úpravou bude lektor využívat dlouhodobé praxe na poli pracovního práva a zákoníku práce, jelikož směrnice bude dopadat a povinnosti budou muset splnit zejména zaměstnavatelé, přičemž provázanost s pracovním právem je zde značná.

 

 • Obsah semináře – komplexní provedení novou právní úpravou:
 • Whistleblowing – vysvětlení pojmu, zásad a uplatnění v praxi podniku a zaměstnavatelů
 • Jaké povinnosti vznikají firmám a jaké povinnosti musí zaměstnavatelé splnit?
 • Lhůty ke splnění povinností a co všechno musí být prověřeno
 • Způsob zavedení informačního kanálu
 • Určení odpovědné osoby a zpracování oznámení
 • Odpovědnost zaměstnavatele a odpovědné osoby
 • Povinnosti na úseku evidence oznámení
 • Zavedení ochrany oznamovatele
 • Jak správně nastavit interní systém v souladu s právní úpravou?
 • Diskuse.
  Jde o problematiku podle Zákona o ochraně oznamovatelů, který se stane účinný od 1. 8. 2023 📅.
  Tento zákon pozdě ale přece zapracovává směrnici EU.
 
 • Termín semináře: 10.10.2023 od 9 – 14 hod.

 • Místo konání: učebna, Svatoborská 591, Kyjov

 • Lektor : JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát ve společnosti Valíček & Valíčková, advokátní kancelář s.r.o.

 • Cena semináře: 2 500,-kč bez DPH

 • Cena semináře pro členy OHK Hodonín : 1500,-kč bez DPH

V ceně je zahrnuto: káva, voda, čaj, drobné občerstvení + materiály v elektronické podobě

 

 

Valíček & Valíčková, advokátní kancelář s.r.o.
V letech 2019 – 2022 jsme se umístili v soutěži Právnická firma roku a loni poprvé i v kategorii Regionální právnická firma roku. Mezi klienty patří jak fyzické osoby, tak drobní podnikatelé až po nadnárodní korporace s tisíci zaměstnanci. Poskytují díky širokému týmu zkušených advokátů komplexní právní služby ve všech oblastech práva, aby klienti v kanceláři získali komplexní právní servis.
 

 

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

Kontaktní osoba :

Elena Holíková

GSM: +420 775 610 514

E-mail: marketing@ohkhodonin.cz

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ NALEZNETE NÍŽE 

Registrace na seminář

  Souhlasím s podmínkami zpracování a uchování osobních údajů.
  Přečetl jsem si a souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami.
  Tato stránka je zabezpečena pomocí služby reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky užití společnosti Google.

  Další semináře

  Okresní hospodářská komora Hodonín v zastoupení 100% dceřinou ...

  ラブドール