Okresní hospodářská komora HODONÍN

Služby informačního a marketingového centra klastru pro podporu inovačních - zelných technologií

"Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje nabízí podporu v oblasti inovačních - zelených technologií."

Stát kašle na učňovské školství, řemeslo vymírá

Na českém pracovním trhu prý ubývá lidí, které by firmy potřebovaly. Zatímco loni pociťovalo počet vhodných pracovníků na trhu jako dostatečný 63 procent podniků, letos to je už jenom 52 %. Naopak podíl firem, podle nichž je potřebných pracovních sil nedostatek, stoupl o pět procentních bodů na 32 %.

Kvalita firmy nemůže být dokladována certifikátem na zdi

Konkurenceschopnost, předvídatelnost, zákaznická orientace, úspory nákladů, znalostní ekonomika - různé termíny, které se staly součástí naší mluvy. Skrývá se za nimi mnoho souvislostí, které ne vždy a včas dokáží ekonomové domyslet. Trh se začal ostře vymykat z pouček, pravidel, zaběhnutých metod řízení. Jeden by řekl, že nastává období chaosu, hledání nebo rozpaků.

Zúčastněte se mezinárodního strojírenského veletrhu Hannover Messe

Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR "Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013"

Výzva – inovační vouchery

Poskytovatel inovačních voucherů: Okresní hospodářská komora Hodonín, se sídlem Svatoborská 591 Kyjov.Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Sýkorová.Tel. 775 610 535 .E-mail:zahranici@ohkhodonin.cz

MPO podpoří v roce 2012 prezentaci českých exportérů na více než 80 zahraničních veletrzích a výstav

Díky kombinaci národních a evropských peněz Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v příštím roce podpoří na veletrzích a výstavách v zahraničí více českých firem než v minulých letech.

"Export v kostce"

Souhrnná prezentace nabídky služeb státu pro exportéry a investory „Export v kostce“ udává jednoduchý přehled o službách, které podnikatelé mohou využít při pronikání na zahraniční trhy.

HK ČR je proti záměrům snížit výdajové paušály pro živnostníky a další OSVČ

V těchto dnech se v médiích objevily zprávy, že Ministerstvo financí ČR zvažuje snížit výdajové paušály s odůvodněním, že jsou pro živnostníky a další OSVČ daňovou výhodou.

OHK Hodonín zkvalitňuje své služby

Bezplatná prezentace firmy a možnost využití společných nákupů u mobilních operátorů

Pozvání do Rumunska

Oblastní charita Hodonín si Vás dovoluje pozvat na zájezd do Rumunsko-Českého Banátu od 17.8. do 22.8. V této době se zde bude také konat festival Čechů. Cena 3 800 Kč.

„Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR“

Okresní hospodářská komora Hodonín společně s Trnavskou regionálnou komorou SOPK realizuje v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika od 1.5.2011 – do 30.4.2014 nový projekt s názvem:

Průmyslová výroba roste, stavebnictví se nedaří

Údaje, zveřejněné ve čtvrtek 14. července Českým statistickým úřadem, potvrzují trend posledních měsíců – průmyslová výroba roste, zatímco stavebnictví se stále nedaří nastartovat růst, který by signalizoval vyrovnání se s krizí předchozích let. Průmyslová výroba v květnu zrychlila meziroční růst, stavební výroba meziročně opět poklesla. Vývoz rostl rychleji než dovoz, aktivum obchodní bilance se meziročně zvýšilo. Květen 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, vyhlašuje ke dni 1. 8. 2011 4. výzvu příjmu Žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 - Realizace místní rozvojové strategie - na projekty realizované v rámci SPL „Kyjovské Slovácko v pohybu“.

Využijte služeb centra pro Evropské MSP v Číně

Více informací získáte na internetových stránkách www.eusmecentre.org.cn

TISKOVÁ ZPRÁVA - Poznáváme evropské vzdělávání

Mobilita se uskutečnila v rámci programu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci

Tisková zpráva

OHK Hodonín uspořádala jednodenní seminář na téma: Možnosti uplatnění na rakouském a slovenském trhu

Řešení problému souběhu funkcí by mělo být co nejrychlejší

Ministerstvo spravedlnosti dne 27.6.2011 oznámilo, že tento týden předloží vládě novelu obchodního zákoníku, která řeší problém souběhu funkcí statutárního orgánu a pracovního poměru v obchodní společnosti nebo družstvu.

Dotace z OPŽP pro zlepšení kvality ovzduší a podpora pro začínající podnikatele

Cílem podpory je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečisťujících látek do ovzduší s důrazem na využití environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně energetických úspor.

Prohlášení prezidenta HK ČR k dopravní stávce

Okresní hospodářská komora Hodonín plně podporuje prohlášení prezidenta HK ČR k pondělní stávce

projekt Na kole dětem 2011

Ve dnech 8.6.–13.6.2011 přejížděla přes Českou republiku charitativní cyklistická tour „Na kole dětem“, jejímž cílem bylo pomoci onkologicky nemocným dětem a připomenout důležitou úlohu sportu v našich životech.