Okresní hospodářská komora HODONÍN

Poplatky za autiorádia ve služebních vozech

PRAHA - V poslední době probíhá spor mezi podnikateli a Intergramem, kolektivním správcem zastupujícím umělce, který požaduje poplatky za autorádia ve služebních vozech. Podnikatelé získali v boji proti poplatkům za autorádia ve služebních vozech mocného spojence. Na jejich stranu se proti Intergramu postavilo ministerstvo kultury. Pro podnikatele jsou ve hře náklady ve výši několik tisíc korun ročně, Intergram si naopak může přijít na miliony.

ZÚČASTNĚTE SE MEZINÁRODNÍHO STROJÍRENSKÉHO VELETRHU MACH-TOOL v POZNANI

Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR“ Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013

ZÚČASTNĚTE SE MEZINÁRODNÍHO STROJÍRENSKÉHO VELETRHU HANNOVER MESSE

Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR“ Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013

Seznam akcí na rok 2012

Okresní hospodářská komora Hodonín si vás dovoluje pozvat na akce a semináře, které se uskuteční v roce 2012. Věříme, že tyto akce budou pro vás užitečné.

Od ledna platí nové finanční limity pro dělení veřejných zakázek

Dne 1. ledna 2012 vstoupí v účinnost nové finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní a nadlimitní. Tyto limity vyplývají z přímo použitelného nařízení Evropské komise, kterým je Česká republika vázána, a jsou pravidelně každé dva roky obměňovány.

Podpora účasti českých firem na zahraničních veletrzích bude pokračovat

Již více než 1600 českým firmám a profesním organizacím pomohl projekt Ministerstva průmyslu a obchodu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí“, jehož realizátorem je od roku 2010 agentura CzechTrade a dodavatelem Hospodářská komora České republiky.

Novoroční projev prezidenta HK ČR k podnikatelům

Praha, 1. ledna 2012 Vážené podnikatelky, vážení podnikatelé, přátelé, oslovuji Vás v první den roku 2012, který očekáváme s jistými obavami. Není na místě propadat zmaru, ještě než nějaký problém nastane. Mnohé scénáře nás v krizi 2008–2009 odsuzovaly k zániku, ale my, čeští podnikatelé, jsme ukázali, jak pružně, inovativně a rychle umíme reagovat a řešit problémy. Tento přístup si neseme do dalších let a tedy i do roku tohoto.

Okresní hospodářská komora Hodonín získala certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

24. října 2011 byl auditorskou společností 3EC International, s.r.o. naší společnosti udělen certifikát mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Projekt MPO a HK ČR zmapoval aktuální potřeby zaměstnavatelů na trhu práce

Největší poptávka po pracovnících je v technických oborech, a to především ve strojírenském průmyslu. Z pohledu zaměstnanosti se naopak propadá potravinářský průmysl, doprava a textilní průmysl. Takový je klíčový závěr projektu, který pro Ministerstvo průmyslu a obchodu realizovala Hospodářská komora České republiky. Její odborníci v průběhu několika měsíců zpracovali důkladnou analýzu potřeb zaměstnavatelů opřenou o průzkumy mezi firmami a aktuální statistická data.

Vyhlášení programu ICT V PODNICÍCH

Informace o výzvách v programu ICT v podnicích, který součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) pro období 2007-2013. Dne 2. 12. 2011 bylo vyhlášeno prodloužení 3. Výzvy k programu ICT v podnicích. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 16. ledna 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen bude nejpozději 17. února 2012.

Nový režim na pomoc MSP pro přístup k financím na výzkum a inovace

Evropská komise zveřejnila společně s Evropskou investiční bankou v pondělí 5. prosince plán na zavedení nového záručního nástroje pro inovativní malé a střední podniky (MSP).

Daňový kalendář pro rok 2012

Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2012. Daňový kalendář pro rok 2012 vyjmenovává termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitostí i daně energetické.

FIRMY Z HODONÍNSKA OPĚT ÚSPĚŠNÉ

Po úspěchu uměleckého kováře Jiřího Skřivánka z Veselí nad Moravou v soutěži Živnostník roku 2011 Jihomoravského kraje se okres Hodonín dočkal dalších podnikatelských úspěchů. Minulý týden převzaly čtyři firmy z našeho okresu ocenění "Spokojený zákazník Jihomoravského kraje." Držitelé ocenění se takto mohou prezentovat po další dva roky.

Tisková zpráva z „První regionální konference cestovního ruchu na Hodonínsku“,

Motto a hlavní cíl konference: "Rozvoj cestovního ruchu je možný jen za předpokladu pravidelné komunikace mezi aktéry cestovního ruchu, aktivní spoluprácí mezi obcemi, regiony a také podnikateli v cestovním ruchu

Briefing 14. prosince 2011

Ve středu 14. prosince 2011, od 10.00 hodin, se koná briefing, pořádaný v rámci projektu „Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne“. Briefing proběhne v sídle Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje v Brně, Dvořákova 14, 1. patro. Účastníci setkání budou seznámeni s realizovanými aktivitami projektu a nabídkou služeb brněnského „Marketinkového a informačního centra“.

Televizní kampaň podpoří zájem o technické vzdělání

Ministerstvo průmyslu a obchodu pomáhá řešit nedostatek technických specialistů na pracovním trhu.

Podnikatelé vyčerpali už čtvrtinu evropských peněz

Přes 25 miliard korun už získali čeští podnikatelé a živnostníci z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Na svých účtech tak mají už víc než jednu čtvrtinu z celého operačního programu, který dohromady nabízí na 90 miliard korun.

Ochrana výnosů spotřební daně vyvolala diskusi

Cesta k vyšším příjmům státního rozpočtu nevede přes neustálé zvyšování spotřebních daní, ale přes důslednější výběr a potlačování daňových úniků. To se neobejde bez spolupráce státu s podnikatelskou sférou. Tak by se dal shrnout výsledek semináře "Ochrana výnosů spotřební daně", který dne 24. listopadu 2011 uspořádala Hospodářská komora ČR společně s Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny ČR.

Vyhlášení programu ROZVOJ - Investujte do technologií!

Využijte jednu z posledních možností a investujte do moderního technologického vybavení ve vaší firmě. Dotační program umožňuje pořídit dlouhodobý hmotný majetek – stroje a zařízení včetně softwaru zajišťujícího jejich funkčnost a dlouhodobý nehmotný majetek – patentové licence související s nákupem těchto strojů a zařízení.

Kraj nadále pomáhá socioekonomicky slabším mikroregionům

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 24. listopadu 2011 vzala na vědomí naplňování systémového přístupu k rozvoji socioekonomicky slabších mikroregionů Jihomoravského kraje a souhlasila s dalším postupem při jejich rozvoji.