Okresní hospodářská komora HODONÍN

Spuštěna nová služba eJustice: Centrální elektronický platební rozkaz

V souvislosti s tím, že od 1. 1. 2012 je postupně na civilních soudech České republiky zahajován provoz aplikace centrálního elektronického platebního rozkazu (CEPR), nová služba ministerstva spravedlnosti, informujeme o novém způsobu vyhotovování a doručování listinné podoby stejnopisů rozhodnutí a jiných písemností soudu v elektronickém rozkazním řízení, který tato aplikace mimo jiné přináší.

Shrnutí návrhu Koncepce MSP 2014-2020

Nově připravovaná Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020 (dále Koncepce MSP 2014+) má za cíl kontinuální posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti malých a středních podnikatelů založené na využití a rozvoji jejich inovačního potenciálu, znalostech a vzdělávání, internacionalizaci vyplývající z výhod vnitřního trhu EU a nových trhů ve třetích zemích a snižování energetické náročnosti podnikání.

Tisková zpráva

OHK Hodonín uspořádala jednodenní seminář zaměřený na oblast legislativy

POZVÁNKA NA CELODENNÉ SEMINÁRE

Hlavní přeshraniční partner projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR - Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na celodenné semináre.

Prezident Hospodářské komory České republiky na ČRO - 1 Radiožurnál

Prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel ve čtvrtek 8. března živě vystoupil v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu se Štěpánkou Čechovou.

POZVÁNKA NA CELODENNÉ SEMINÁRE

Hlavní přeshraniční partner projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR - Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na celodenné semináre.

Hospodářská komora České republiky realizuje projekt v Indii zaměřený na oborové podnikatelské mise

Hospodářská komora České republiky zvítězila na výběrovém řízení vyhlášeném Evropskou komisí a koordinovaném Evropskou asociací obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES a stala se tzv. Národním kontaktním místem pro realizaci projektu "European Business and Technology Centre in India"

Prezentace klastru - pozvánka

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje Vás zve na prezentaci "Slovensko - českého klastru pro marketing a propagaci inovačních technologií"

Druhá podnikatelská mise

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje Vás zve na již druhou podnikatelskou misi, která se bude konat ve dnech 28. a 29.3.20112 ve Skalce u Kyjova a blízkém okolí.

Jednodenní seminář - Aktuality ze živnostenského úřadu, dotační možnosti v roce 2012

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář v rámci projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR Operační program Přeshraniční spolupráce SR – ČR

Kooperačné stretnutie firiem

Hlavní přeshraniční partner projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR - Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na kooperačné stretnutie firiem, ktoré sa uskutoční 28.2.2012 o 14:00 hod. v Malej synagóge Haulikova č. 3 Trnava.

Pozvánka na workshop

Hlavní preshraniční partner projeku Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ŠR - SOPK Trnava - si Vás dovoluje pozvat na workshop - LEADERSHIP – modelová hodina

Poplatky za autiorádia ve služebních vozech

PRAHA - V poslední době probíhá spor mezi podnikateli a Intergramem, kolektivním správcem zastupujícím umělce, který požaduje poplatky za autorádia ve služebních vozech. Podnikatelé získali v boji proti poplatkům za autorádia ve služebních vozech mocného spojence. Na jejich stranu se proti Intergramu postavilo ministerstvo kultury. Pro podnikatele jsou ve hře náklady ve výši několik tisíc korun ročně, Intergram si naopak může přijít na miliony.

ZÚČASTNĚTE SE MEZINÁRODNÍHO STROJÍRENSKÉHO VELETRHU MACH-TOOL v POZNANI

Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR“ Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013

ZÚČASTNĚTE SE MEZINÁRODNÍHO STROJÍRENSKÉHO VELETRHU HANNOVER MESSE

Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR“ Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013

Seznam akcí na rok 2012

Okresní hospodářská komora Hodonín si vás dovoluje pozvat na akce a semináře, které se uskuteční v roce 2012. Věříme, že tyto akce budou pro vás užitečné.

Od ledna platí nové finanční limity pro dělení veřejných zakázek

Dne 1. ledna 2012 vstoupí v účinnost nové finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní a nadlimitní. Tyto limity vyplývají z přímo použitelného nařízení Evropské komise, kterým je Česká republika vázána, a jsou pravidelně každé dva roky obměňovány.

Podpora účasti českých firem na zahraničních veletrzích bude pokračovat

Již více než 1600 českým firmám a profesním organizacím pomohl projekt Ministerstva průmyslu a obchodu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí“, jehož realizátorem je od roku 2010 agentura CzechTrade a dodavatelem Hospodářská komora České republiky.

Novoroční projev prezidenta HK ČR k podnikatelům

Praha, 1. ledna 2012 Vážené podnikatelky, vážení podnikatelé, přátelé, oslovuji Vás v první den roku 2012, který očekáváme s jistými obavami. Není na místě propadat zmaru, ještě než nějaký problém nastane. Mnohé scénáře nás v krizi 2008–2009 odsuzovaly k zániku, ale my, čeští podnikatelé, jsme ukázali, jak pružně, inovativně a rychle umíme reagovat a řešit problémy. Tento přístup si neseme do dalších let a tedy i do roku tohoto.

Okresní hospodářská komora Hodonín získala certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

24. října 2011 byl auditorskou společností 3EC International, s.r.o. naší společnosti udělen certifikát mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009.