Okresní hospodářská komora HODONÍN

Mimořádná nabídka semináře pro podnikatele v cestovním ruchu

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. ve spolupráci s Institutem pro trénink pohostinnosti Vás srdečně zve na zajímavý seminář, který se koná v hotelu Beatrice, Prušánky - Nechory a hotelu Sladovna, Černá Hora 3/5

CzechEkoSystem - Ekosystém pro rizikový kapitál

Projekt CzechEkoSystem (CES) podporuje efektivní rozvoj aktivit MSP při jejich inovačním podnikání. Cílem je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu inovačních projektů jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu.

CzechInvest vyhlašuje dne 27. 6. 2012 4. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 – 2014

Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 (OPPI), programu podpory Poradentství prioritní osy 6 „Služby pro rozvoj podnikání“.

HK ČR: Kritizujeme další navýšení DPH, které odhlasovala Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila zvýšení daně z přidané hodnoty od příštího roku o jeden procentní bod na 15 a 21 procent. Hlasováním prošla také sedmiprocentní solidární daň pro lidi s vysokými příjmy a další vládní úsporné návrhy, které mají pomoci stabilizovat veřejné rozpočty.

Tisková zpráva o třetí podnikatelské misi

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje realizovala v rámci projektu "Vytvorenie slovensko - českého klastra pre podporu inovatívnych technologií v cezhraničnom regióně" třetí podnikatelskou misi, která se uskutečnila ve dnech 18. a 19. června 2012 v Trnavě.

Tisková zpráva

OHK Hodonín uspořádala konzultační den – Obchodně-právní otázky spojené s podnikáním v Německu

Prezident HK ČR: „Nechceme být šikanováni úředníky, kteří kontrolují nelegální zaměstnávání“

Brno, 31. května 2012 Hospodářská komora České republiky uspořádala dne 31. května 2012 v jihomoravské metropoli XXIV. celorepublikový sněm. Setkání delegátů se zúčastnil i Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí ČR.

Prezident HK ČR Petr Kužel: "Máme pocit, že stát se chová nemravně k těm, kteří platí daně"

Brno, 31. května 2012 Jednu z nejvýznamnějších podnikatelských událostí roku, XXIV. sněm Hospodářské komory České republiky, si nenechal ujít ani ministr financí ČR Miroslav Kalousek. Ministr čelil otázkám zúčastněných delegátů, přičemž stěžejním předmětem diskuse byly vládní reformy, konsolidační opatření či čerpání evropských dotací.

Obchodně - právní otázky spojené s podnikáním v Německu

!!!POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ, konzultační den se uskuteční v prostorách OHK Hodonín, Kasárenská 4, 695 01 Hodonín.

Fórum Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Forum tématicky doplňuje a rozvíjí regionální semináře organizované v rámci projektu EU a MY „50+“ v České republice v období od 23.1. do 6.6.2012. Fórum si klade za cíl iniciovat a podpořit konstruktivní diskusi nad projektovými záměry financovanými z přímých komunitárních fondů EU v Bruselu pro vstup a začlenění jak ziskového (MSP), tak neziskového sektoru (NNO, občanská sdružení, zájmové skupiny).

Německy slovem i písmem a také překlady z angličtiny

OHK Hodonín Vám nabízí novou službu. Zprostředkujeme Vám překlady technických textů, tlumočení, ale také individuální výuku Německého jazyka - všechny úrovně

Třetí podnikatelská mise

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje Vás zve na již třetí podnikatelskou misi, která se bude konat ve dnech 18. a 19. 6. 2012 v Trnavě a jejím okolí.

Souběh funkcí zůstává i nadále strašákem českých manažerů

Souběh funkcí u představitelů obchodních společností, tedy například souběh funkce generálního ředitele zaměstnaného v pracovněprávním vztahu a funkce statutárního orgánu jejího člena, je legislativně umožněn na základě novely obchodního zákoníku a dalších předpisů účinných od 1. ledna 2012.

Tenisový turnaj o putovní pohár OHK HODONÍN

Vyhodnocení 4. ročníku podnikatelského setkání a tenisového turnaje o putovní pohár OHK HODONÍN.

OHK Hodonín uspořádala konzultační den – jak exportovat do Ruska

V pondělí 14. 5. 2012 proběhl v Hodoníně konzultační den na téma: Jak exportovat do Ruska, který uspořádala Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) ve spolupráci s partnerskou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Trnava (SOPK Trnava).

Pozvánka na kooperačné stretnutie firiem

Hlavní přeshraniční partner projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR - Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na kkooperačné stretnutie firiem.

OHK Hodonín uspořádala jednodenní seminář zaměřený na oblast legislativy

Ve středu 9. 5. 2012 proběhl v Kyjově jednodenní seminář na téma: Novela zákona o veřejných zakázkách, který uspořádala Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) ve spolupráci s partnerskou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Trnava (SOPK Trnava).

CzechPOINT nabízí novou službu

Všech 51 Kontaktních míst veřejné správy Hospodářské komory České republiky (Czech POINT) od 3. května nabízí podnikatelům novou službu, kterou je možnost vydávání výpisů z evidence rejstříku trestů právnických osob.

Tenisový turnaj (čtyřhra) o putovní pohár OHK Hodonín

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na 4. ročník podnikatelského setkání na tenisových kurtech

Konzultační den - jak exportovat do Ruska

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na konzultační den v rámci projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR.