Okresní hospodářská komora HODONÍN

Třetí podnikatelská mise

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje Vás zve na již třetí podnikatelskou misi, která se bude konat ve dnech 18. a 19. 6. 2012 v Trnavě a jejím okolí.

Souběh funkcí zůstává i nadále strašákem českých manažerů

Souběh funkcí u představitelů obchodních společností, tedy například souběh funkce generálního ředitele zaměstnaného v pracovněprávním vztahu a funkce statutárního orgánu jejího člena, je legislativně umožněn na základě novely obchodního zákoníku a dalších předpisů účinných od 1. ledna 2012.

Tenisový turnaj o putovní pohár OHK HODONÍN

Vyhodnocení 4. ročníku podnikatelského setkání a tenisového turnaje o putovní pohár OHK HODONÍN.

OHK Hodonín uspořádala konzultační den – jak exportovat do Ruska

V pondělí 14. 5. 2012 proběhl v Hodoníně konzultační den na téma: Jak exportovat do Ruska, který uspořádala Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) ve spolupráci s partnerskou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Trnava (SOPK Trnava).

Pozvánka na kooperačné stretnutie firiem

Hlavní přeshraniční partner projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR - Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na kkooperačné stretnutie firiem.

OHK Hodonín uspořádala jednodenní seminář zaměřený na oblast legislativy

Ve středu 9. 5. 2012 proběhl v Kyjově jednodenní seminář na téma: Novela zákona o veřejných zakázkách, který uspořádala Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) ve spolupráci s partnerskou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Trnava (SOPK Trnava).

CzechPOINT nabízí novou službu

Všech 51 Kontaktních míst veřejné správy Hospodářské komory České republiky (Czech POINT) od 3. května nabízí podnikatelům novou službu, kterou je možnost vydávání výpisů z evidence rejstříku trestů právnických osob.

Tenisový turnaj (čtyřhra) o putovní pohár OHK Hodonín

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na 4. ročník podnikatelského setkání na tenisových kurtech

Konzultační den - jak exportovat do Ruska

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na konzultační den v rámci projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR.

Zpráva o druhé podnikatelské misi

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje realizovala v rámci projektu "Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technologií v cezhraničnom regióně" celkem již druhou misi, která proběhla ve dnech 28. a 29.3.2012 ve Skalce u Kyjova a blízkém okolí.

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Víte, že se vztahuje zadávání veřejných zakázek podle zákona i na firmy? Znáte své povinnosti, které Vám udává zákon? Na Vaše otázky Vám odpoví jednodenní seminář v rámci projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR Operační program Přeshraniční spolupráce SR - ČR

Souhrn informací k novele zákona o veřejných zakázkách

Dne 24. února 2012 byl ve Sbírce zákonů s účinností od 1. dubna 2012 vyhlášen zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Cílem této novely bylo zavést do zákona o veřejných zakázkách další opatření, která by měla přispět k větší transparentnosti při zadávání veřejných zakázek v České republice.

Briefing 15.5.2012

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje Vás zve na briefing pořádaný v rámci projektu "Vytvorenie slovensko - českého klastra pre podporu inovatívnych technologií v cezhraničnom regióně".

POZVÁNKA NA KONZULTAČNÝ DEŇ

Hlavní přeshraniční partner projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR - Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na konzultačný deň.

Bezpodmínečná povinnost právnické nebo fyzické osoby mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu

Zaměstnavatel je povinen mít v místě pracoviště kopie takových dokladů prokazujících legálnost práce. Jedná se o pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jiné smlouvy.

Dotační program pro začínající podnikatele

Rada Jihomoravského kraje dne 22.3.2012 na své 156. schůzi usnesením č. 11466/R 156 schválila Dotačí program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele (dále jen "dotační program")

Představujeme místní podnikatele

Město Hodonín ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín připravuje rubriku, v níž bychom rádi formou rozhovoru představili hodonínské podnikatele či rodinné firmy s dlouholetou tradicí.

Spuštěna nová služba eJustice: Centrální elektronický platební rozkaz

V souvislosti s tím, že od 1. 1. 2012 je postupně na civilních soudech České republiky zahajován provoz aplikace centrálního elektronického platebního rozkazu (CEPR), nová služba ministerstva spravedlnosti, informujeme o novém způsobu vyhotovování a doručování listinné podoby stejnopisů rozhodnutí a jiných písemností soudu v elektronickém rozkazním řízení, který tato aplikace mimo jiné přináší.

Shrnutí návrhu Koncepce MSP 2014-2020

Nově připravovaná Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020 (dále Koncepce MSP 2014+) má za cíl kontinuální posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti malých a středních podnikatelů založené na využití a rozvoji jejich inovačního potenciálu, znalostech a vzdělávání, internacionalizaci vyplývající z výhod vnitřního trhu EU a nových trhů ve třetích zemích a snižování energetické náročnosti podnikání.

Tisková zpráva

OHK Hodonín uspořádala jednodenní seminář zaměřený na oblast legislativy