Okresní hospodářská komora HODONÍN

Konference na téma "Regionální rozvoj na prahu nového programovacího období a přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici"

Tato konference se koná pod záštitou náměstka Jihomoravského kraje, Mgr. Václava Božka, CSc. ve čtvrtek 20. září 2012 v Hotelu Voroněž Brno

První pomoc na pracovišti

Víte, že ze zákona musíte mít na pracovišti proškolenou osobu na poskytování první pomoci? Jak se zachováte při úřazu na pracovišti? Jak správně poskytnout první pomoc? Na všechny tyto otázky Vám odpoví tento seminář.

Tisková zpráva

OHK Hodonín uspořádala konzultační den – Irák

Využití dotačních titulů pro brownfieldy a podnikatelské subjekty

!!!AKTUÁLNĚ - ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ AKCE!!!! !!!O NOVÉM TERMÍNU AKCE VÁS BUDEME INFORMOVAT!!!

Byla zveřejněna aktualizovaná verze publikace Export v kostce

Informační materiál určený pro firmy zajímající se o možnosti podpory vývozu a internacionalizace ze strany státu. Publikace obsahuje základní oblasti státní podpory exportu a instituce, které mohou účinným způsobem pomoci v základní orientaci, zejména malým a středním podnikům. Ucelený přehled nabídky služeb státu pro exportéry pro II. pololetí roku 2012 připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s dalšími partnery.

Připravované změny v oblasti DPH od 1. ledna 2013

V průběhu července 2012 se Poslanecká sněmovna zabývala dvěma návrhy novely zákona o DPH. Mezi navrhované změny patří například zvýšení sazby daně o 1 procentní bod (na 15 procent a 21 procent) či rozšíření ručení za obvod DPH.

Nový program pro konkurenceschopnost

Evropská komise připravila na období 2014 - 2020 nový program na podporu malých a středních podniků s názvem COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprise and small and medium - sized enterprises). Jak název napovídá, cílem je zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků. Ale jak toho hodlá Komise dosáhnout?

Exportní fórum - 12. září 2012, Brno - Výstaviště, Kongresové centrum, 2. patro, sál A

Akce je zaměřená na podporu českým vývozcům při jejich cestě za úspěchem v prioritních exportních zemích. Dozvíte se informace o aktuálních exportních příležitostech a rizicích, široké škále asistenčních a poradenských služeb, možnostech nejvhodnější struktury financování a pojištění.

Mimořádná nabídka semináře pro podnikatele v cestovním ruchu

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. ve spolupráci s Institutem pro trénink pohostinnosti Vás srdečně zve na zajímavý seminář, který se koná v hotelu Beatrice, Prušánky - Nechory a hotelu Sladovna, Černá Hora 3/5

CzechEkoSystem - Ekosystém pro rizikový kapitál

Projekt CzechEkoSystem (CES) podporuje efektivní rozvoj aktivit MSP při jejich inovačním podnikání. Cílem je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu inovačních projektů jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu.

CzechInvest vyhlašuje dne 27. 6. 2012 4. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 – 2014

Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 (OPPI), programu podpory Poradentství prioritní osy 6 „Služby pro rozvoj podnikání“.

HK ČR: Kritizujeme další navýšení DPH, které odhlasovala Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila zvýšení daně z přidané hodnoty od příštího roku o jeden procentní bod na 15 a 21 procent. Hlasováním prošla také sedmiprocentní solidární daň pro lidi s vysokými příjmy a další vládní úsporné návrhy, které mají pomoci stabilizovat veřejné rozpočty.

Tisková zpráva o třetí podnikatelské misi

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje realizovala v rámci projektu "Vytvorenie slovensko - českého klastra pre podporu inovatívnych technologií v cezhraničnom regióně" třetí podnikatelskou misi, která se uskutečnila ve dnech 18. a 19. června 2012 v Trnavě.

Tisková zpráva

OHK Hodonín uspořádala konzultační den – Obchodně-právní otázky spojené s podnikáním v Německu

Prezident HK ČR: „Nechceme být šikanováni úředníky, kteří kontrolují nelegální zaměstnávání“

Brno, 31. května 2012 Hospodářská komora České republiky uspořádala dne 31. května 2012 v jihomoravské metropoli XXIV. celorepublikový sněm. Setkání delegátů se zúčastnil i Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí ČR.

Prezident HK ČR Petr Kužel: "Máme pocit, že stát se chová nemravně k těm, kteří platí daně"

Brno, 31. května 2012 Jednu z nejvýznamnějších podnikatelských událostí roku, XXIV. sněm Hospodářské komory České republiky, si nenechal ujít ani ministr financí ČR Miroslav Kalousek. Ministr čelil otázkám zúčastněných delegátů, přičemž stěžejním předmětem diskuse byly vládní reformy, konsolidační opatření či čerpání evropských dotací.

Obchodně - právní otázky spojené s podnikáním v Německu

!!!POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ, konzultační den se uskuteční v prostorách OHK Hodonín, Kasárenská 4, 695 01 Hodonín.

Fórum Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Forum tématicky doplňuje a rozvíjí regionální semináře organizované v rámci projektu EU a MY „50+“ v České republice v období od 23.1. do 6.6.2012. Fórum si klade za cíl iniciovat a podpořit konstruktivní diskusi nad projektovými záměry financovanými z přímých komunitárních fondů EU v Bruselu pro vstup a začlenění jak ziskového (MSP), tak neziskového sektoru (NNO, občanská sdružení, zájmové skupiny).

Německy slovem i písmem a také překlady z angličtiny

OHK Hodonín Vám nabízí novou službu. Zprostředkujeme Vám překlady technických textů, tlumočení, ale také individuální výuku Německého jazyka - všechny úrovně

Třetí podnikatelská mise

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje Vás zve na již třetí podnikatelskou misi, která se bude konat ve dnech 18. a 19. 6. 2012 v Trnavě a jejím okolí.