Okresní hospodářská komora HODONÍN

Registr subjektů technické infrastruktury: ulehčí život stavebníkům i podnikatelům

V červnu 2011 byl spuštěn projekt Registr Subjektů Technické infrastruktury. Integrací dat státních úřadů s celorepublikovou působností, správců sítí i stavebních úřadů tak vznikla unikátní evidence, která si klade za cíl zefektivnit a zjednodušit komunikaci mezi zúčastněnými subjekty. Nyní se projekt dostává do fáze spuštění veřejného přístupu.

Efektivní způsoby propagace v zahraničí

Chcete zlepšit propagaci firmy v mezinárodním prostředí? Chcete získat více zahraničních zákazníků? Zefektivněte Váš mezinárodní internetový marketing. Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na tento jednodenní seminář v rámci projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR. Operační program Přeshraniční spolupráce SR - ČR.

Pozvánka - závěrečný odborný seminář

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje Vás zve na závěrečný odborný seminář projektu "Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne".

Podnikatelská mise do Jerevenu, Arménie

Komora pro hospodářský styk se SNS, za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR si Vás dovoluje pozvat na podnikatelskou misi, které se uskuteční od 19.11.2012 do 22.11.2012

Seminář na téma "Správná administrace dotací v praxi"

Chcete se vyhnout problémům s proplacením dotace nebo následnou kontrolu spojenou s vrácením dotace?

Jak se vyhnout nelegálnímu zaměstnávání "ŠVARC SYSTÉM"

OHK Servisní, s.r.o. ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín si Vás dovolují pozvat na seminář "JAK SE VYHNOUT NELEGÁLNÍMU ZAMĚSTNÁVÁNÍ "ŠVARC SYSTÉM"

Podnikatelské setkání na téma "Jsem dobrý šéf?"

Okresní hospodářská komora Hodonín ve spolupráci se společností Business Succes, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na podnikatelské setkání "Jsem dobrý šéf?"

Konference na téma "Regionální rozvoj na prahu nového programovacího období a přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici"

Tato konference se koná pod záštitou náměstka Jihomoravského kraje, Mgr. Václava Božka, CSc. ve čtvrtek 20. září 2012 v Hotelu Voroněž Brno

První pomoc na pracovišti

Víte, že ze zákona musíte mít na pracovišti proškolenou osobu na poskytování první pomoci? Jak se zachováte při úřazu na pracovišti? Jak správně poskytnout první pomoc? Na všechny tyto otázky Vám odpoví tento seminář.

Tisková zpráva

OHK Hodonín uspořádala konzultační den – Irák

Využití dotačních titulů pro brownfieldy a podnikatelské subjekty

!!!AKTUÁLNĚ - ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ AKCE!!!! !!!O NOVÉM TERMÍNU AKCE VÁS BUDEME INFORMOVAT!!!

Byla zveřejněna aktualizovaná verze publikace Export v kostce

Informační materiál určený pro firmy zajímající se o možnosti podpory vývozu a internacionalizace ze strany státu. Publikace obsahuje základní oblasti státní podpory exportu a instituce, které mohou účinným způsobem pomoci v základní orientaci, zejména malým a středním podnikům. Ucelený přehled nabídky služeb státu pro exportéry pro II. pololetí roku 2012 připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s dalšími partnery.

Připravované změny v oblasti DPH od 1. ledna 2013

V průběhu července 2012 se Poslanecká sněmovna zabývala dvěma návrhy novely zákona o DPH. Mezi navrhované změny patří například zvýšení sazby daně o 1 procentní bod (na 15 procent a 21 procent) či rozšíření ručení za obvod DPH.

Nový program pro konkurenceschopnost

Evropská komise připravila na období 2014 - 2020 nový program na podporu malých a středních podniků s názvem COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprise and small and medium - sized enterprises). Jak název napovídá, cílem je zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků. Ale jak toho hodlá Komise dosáhnout?

Exportní fórum - 12. září 2012, Brno - Výstaviště, Kongresové centrum, 2. patro, sál A

Akce je zaměřená na podporu českým vývozcům při jejich cestě za úspěchem v prioritních exportních zemích. Dozvíte se informace o aktuálních exportních příležitostech a rizicích, široké škále asistenčních a poradenských služeb, možnostech nejvhodnější struktury financování a pojištění.

Mimořádná nabídka semináře pro podnikatele v cestovním ruchu

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. ve spolupráci s Institutem pro trénink pohostinnosti Vás srdečně zve na zajímavý seminář, který se koná v hotelu Beatrice, Prušánky - Nechory a hotelu Sladovna, Černá Hora 3/5

CzechEkoSystem - Ekosystém pro rizikový kapitál

Projekt CzechEkoSystem (CES) podporuje efektivní rozvoj aktivit MSP při jejich inovačním podnikání. Cílem je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu inovačních projektů jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu.

CzechInvest vyhlašuje dne 27. 6. 2012 4. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 – 2014

Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 (OPPI), programu podpory Poradentství prioritní osy 6 „Služby pro rozvoj podnikání“.

HK ČR: Kritizujeme další navýšení DPH, které odhlasovala Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila zvýšení daně z přidané hodnoty od příštího roku o jeden procentní bod na 15 a 21 procent. Hlasováním prošla také sedmiprocentní solidární daň pro lidi s vysokými příjmy a další vládní úsporné návrhy, které mají pomoci stabilizovat veřejné rozpočty.

Tisková zpráva o třetí podnikatelské misi

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje realizovala v rámci projektu "Vytvorenie slovensko - českého klastra pre podporu inovatívnych technologií v cezhraničnom regióně" třetí podnikatelskou misi, která se uskutečnila ve dnech 18. a 19. června 2012 v Trnavě.