Okresní hospodářská komora HODONÍN

Zpracování projektové dokumentace a žádosti o finanční podporu z evropských fondů

 1. Úvodní konzultace - zařazení podnikatelského záměru do vhodného programu, seznámení s fungováním tohoto programu

 2. Zjištění finančního zdraví a tím bonity žadatele z hlediska kritérií přijatelnosti pro jednotlivé fondy.

 3. Informace o fungování strukturálních fondů a nezbytných podmínek, které musí žadatel splňovat.

 4. Projednání technických, obsahových, organizačních a finančních podmínek vedoucích k uzavření smlouvy o zpracování dokumentace.

 5. Zpracování dokumentace k žádosti o finanční dotaci z příslušného programu/fondu.

 6. Příprava a kontrola povinných, nepovinných a dalších příloh.

 7. Provedení konzultací dokumentace na příslušné implementační agentuře, případně na jejím územním pracovišti v místě příjmu žádostí.

 8. Grafická úprava dokumentace

 9. Zpracování formuláře žádosti o finanční dotaci a kontrola úplnosti a správnosti přípravy dokumentace žadatele pro předložení žádosti

 10. Asistence při předkládání žádosti o finanční dotaci na regionálním pracovišti příslušné implementační agentury.

 11. Spolupráce při případném řešení nedostatků žadatele v době od předložení žádosti do ukončení termínu pro provedení oprav a doplnění žádosti.

 12. Poskytování dalších poradenských služeb žadateli při řešení otázek:

  a) přípravy a provádění výběrových řízení na dodavatele investice
  b) prokazování finančního krytí investice v období přípravy žádosti a vlastní financování investice

 13. Součinnost v období realizace investice a přípravy dokumentace nutné k vyplacení schválené finanční dotace.

Bližší informace o využití aktuálních výzev grantových programů Vám sdělí náš pracovník Bc. Petr Navrátil, GSM: 724 103 466, e-mail: petr.navratil(at)ohkservisni.cz

www.ohkservisni.cz