Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Zdaňování mezd v roce 2017 a 2018"

16. February 2018

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem "Zdaňování mezd v roce 2017 a 2018", který se bude konat 16. února 2018

Zdaňování mezd v roce 2017 a 2018

Termín semináře:

pátek - 16. 2. 2018 od 9:00 do 13:00 (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo konání:

školící místnost OHK – Svatoborská 591, 697 01 Kyjov (příjezdová mapa>>>)

Přednášející:

 Ing. Milan Lošťák

V daňové správě působí nepřetržitě již od roku 1985 na nejrůznějších funkcích, od roku 1993 ve funkci zástupce ředitele Finančního úřadu v Olomouci, v současné době jako odborný rada na úseku odboru řízení rizik. Svojí dlouholetou daňovou praxí a permanentně prohlubovanými znalostmi se vypracoval na uznávaného odborníka zejména na úseku zdaňování mezd.

Poplatek za seminář:

Členové HK ČR, města, obce, školy, NNO – 1 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Ostatní zájemci – 1 500,- Kč (nejsme plátci DPH)

V ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, voda, blok s propiskou, po skončení semináře elektronický materiál od lektora

Obsah semináře:

  • Zvýšení daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2017 a od 1. 1. 2018
  • Podmínky pro uplatnění "školkovného" a změna posuzování nároku na školkovné (časové rozlišení).
  • Možnost elektronického podpisu Prohlášení poplatníka.
  • Vymezení dalších příjmů malého rozsahu (kromě DPP), které lze zdanit srážkovou daní do nově stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání.
  • Roční zúčtování záloh na daň s promítnutím některých retroaktivních změn v zákoně.
  • Úprava metodiky u slev na dani, na daňovém zvýhodnění a daňových bonusech. Změna v odpočtech bezúplatného plnění.
  •  Tiskopisy, termíny, příklady
  • Odpovědi na dotazy

Platba:

  • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 673 958 563/0300, variabilní symbol: 180216. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
  • Hotově v den konání semináře.

Zaujal Vás tento seminář? Neváhejte a přihlaste se ZDE >>>

Kontaktní osoba:

Tomáš Synek, GSM: +420 724 613 020, info@ohkhodonin.cz