Okresní hospodářská komora HODONÍN

Zákon o daních z příjmů a novinky pro rok 2013

OHK Hodonín si Vás dovoluje pozvat na tento zajímavý seminář. Lektorem je dlouholetý odborník a daňový poradce Ing. Jiří Klíma. Neváhejete a ještě dnes se přihlaste na tento seminář. Těšíme se na Vaši účast.

Termín:

Pondělí 17.12.2012 od 9:00 hodin (prezence od 8:45 hod),

Místo konání:

školicí místnost OHK – Hodonín, Kasárenská 4

Lektor:

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

Program:

Rekapitulace zákonného stavu daně z příjmů fyzických a právnických osob v roce 2012, v rámci přípravy pro daňové přiznání a aktuálními změnami roku 2013

 • změny daňových a nedaňových nákladů
 • vzdělávání zaměstnanců
 • úroky z úvěrů a půjček
 • zaměstnanecké benefity
 • finanční a operativní leasing
 • obvyklé ceny - pojem, aktuální stav, spřízněné osoby
 • opravné položky k pohledávkám
 • další aktulní informace
 • diskuze

Cena:

Členské firmy, veřejná správa, NNO - 500,- Kč (vč. 20% DPH)
Ostatní zájemci - 990,- Kč (vč. 20% DPH)

Platba:

 • převodním příkazem ČSOB, a.s., účet č. 217631380/0300, variabilní symbol: 121217. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete laskavě na e-mail: financni(at)ohkhodonin.cz, info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 3 dny před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
 • hotově v den konání semináře

Vaši účast potvrďte, prosím elektronicky, prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který naleznete pod níže uvedeným tlačítkem PŘIHLÁSIT SE NA AKCI, nebo na kontaktech:

Ing. Lenka Fortelná, tel.: 518 610 621, financni(at)ohkhodonin.cz
Tomáš Synek, GSM: 724 613 020, e-mail: info(at)ohkhodonin.cz

Těšíme se na Vaši účast :-)

-       

-