Okresní hospodářská komora HODONÍN

Základy podnikání v kostce aneb Co musíte znát, i když máte svou účetní I.

31. October 2018

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem: "Základy podnikání v kostce aneb Co musíte znát, i když máte svou účetní I."

Seminář je určen pro začínající či drobné podnikatele a živnostníky, kteří se chtějí trochu víc zorientovat v legislativě a daňové problematice nebo pro každého, kdo nerozumí, co mu účetní říká. Také se dotkne těch zásadních otázek podnikání, které už Vaše účetní nemá v kompetenci.

Teorie v praxi -> Kromě teoretického základu seminář nabízí i praktickou část, ve které si účastníci mohou například vyplnit vlastní fakturu či jiné účetní a daňové doklady za pomoci lektora. Seminář je výstižný, přehledný, jasný a srozumitelný i pro ty, co s podnikáním teprve začínají či začít chtějí, plný prakticky využitelných informací a příkladů. Po absolvování semináře byste měli mít základní legislativní přehled o podnikání.

Termín semináře:

středa – 31. 10. 2018 od 9:00 do 14:30 (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo konání:

školící místnost OHK – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová mapa>>>)

Přednášející:

Ing. Alexandra Ekrtová

Majitelka a jednatelka účetní firmy EKRTOVÁ, s. r. o., má za sebou více jak 15 let úspěšné praxe při vedení účetní, daňové evidence, DPH, mezd a agend spojených s touto problematikou. Lektorské činnosti se věnuje 12 let. Specializuje se zejména na rekvalifikační kurzy se zaměřením na mzdovou problematiku, daňovou evidenci a účetnictví. Velkých úspěchů dosahuje při lektorování podnikatelských záměrů, kde jsou spojeny výše uvedené obory s její pracovní zkušeností.

Poplatek za seminář:

Členové HK ČR, školy, města, obce, NNO – 1 000,- Kč (cena vč. DPH)
Ostatní zájemci – 1 500,- Kč (cena vč. DPH)

Obsah semináře:

1. Vysvětlení pojmů nezbytných pro podnikání, základy legislativy: 

 • Zákon o dani z příjmu, navazující předpisy
 • Druhy příjmů, jejich zdanění, souběh příjmů
 • Zákon o DPH, termíny, registrace
 • Základní registrace, daň silniční, srážková, zálohová
 • Důležitost placení záloh

 2. Elektronická komunikace

 • Datová schránka, kdo, kdy a proč- výhody, nevýhody
 • Daňový portál, EET

 3. Zaměstnanci

 • Kolik stojí zaměstnanec
 • Výpočet mzdy, výše odvodů
 • Základní registrace
 • Základní pojmy spojené se zaměstnanci
 • Druhy pracovních poměrů

 5. Diskuze

Platba:

 • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 673 958 563/0300, variabilní symbol: 181031. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
 • Hotově v den konání semináře.

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.


Kontaktní osoba:

Eliška Tvarogová, GSM: 775 610 535, stazista@ohkhodonin.cz