Okresní hospodářská komora HODONÍN

Veřejné zakázky - očima dodavatele

21. September 2018

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem: "Veřejné zakázky - očima dodavatele"

Veřejné zakázky tvoří významnou příležitost pro získání zakázek zejména ve stavebnictví. Orientace a znalost procesu veřejných zakázek tvoří předpoklad úspěšného vyhledávání příležitosti, předkládání nabídek i vlastní realizace ze strany firem.

Nabízíme Vám proto specializovaný prakticky zaměřený seminář, který poskytne informace ke klíčovým otázkám veřejných zakázek z pohledu dodavatele.


Termín semináře:

pátek – 21. 9. 2018 od 9:00 do 15:30 (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo konání:

školící místnost OHK – Svatoborská 591, 697 01 Kyjov (příjezdová mapa>>>)


Přednášející:

Martin Budiš

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity, je akreditovaným lektorem MV ČR na problematiku veřejných zakázek.  V minulosti působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se na různých postech pohybuje od roku 2001. V současné době pracuje jako poradce pro zadávání veřejných zakázek a lektor.

Poplatek za seminář:

Členové HK ČR, školy, města, obce, NNO – 1 000,- Kč (cena vč. DPH)
Ostatní zájemci – 1 500,- Kč (cena vč. DPH)

Zaměření semináře:

Je zřejmé, že i když došlo určitému uvolnění, stále jsou postupy při výběru dodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, stále velmi formalizované a i drobná chyba při přípravě nabídky může vyřadit jinak kvalitního dodavatele ze soutěže.

 Změny zákona budou diskutovány na příkladech – i díky zkušenostem lektora, který zastupuje dodavatele i zadavatele veřejných zakázek ve své každodenní praxi.

 

Koho seminář osloví:

Seminář je určen všem, kteří se aktivně pohybují v oblasti veřejného zadávání a chtějí mít co největší šanci získat zakázku.

Obsah semináře:

 • Úvod do problematiky veřejných zakázek
 • Kde najít VZ a jak získat informace k VZ
 • Druhy veřejných zakázek
 • Prokazování kvalifikačních předpokladů
 • Druhy zadávacích řízení – zaměřeno na otevřené a ZPŘ
 • Další náležitosti nabídky
 • Co se děje s nabídkou po jejím podání
 • Pojmy důležité z pohledu dodavatele – jistota, poddodavatel, kvalifikace, žádost o vysvětlení ZD apod.
 • Průběh zadávacího řízení z pohledu dodavatele
 • Podání nabídky, objasnění nebo doplnění nabídky
 • Posouzení a hodnocení nabídek, součinnost před podpisem smlouvy
 • Rozdíly mezi VZMR, nadlimitním a podlimitním režimem
 • Časové lhůty – dotazy, námitky, podání nabídek, vysvětlení a jak je počítat
 • Otevírání, posouzení a hodnocení
 • Proces uzavírání smluv na veřejnou zakázku podle zákona
 • Součinnost dodavatele před podpisem smlouvy
 • Vyhrazená změna závazku ze smlouvy
 • Nevyhrazená změna závazku ze smlouvy

Platba:

 • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 673 958 563/0300, variabilní symbol: 180921. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
 • Hotově v den konání semináře.

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

Kontaktní osoba:

Eliška Tvarogová, GSM: 775 610 535, stazista@ohkhodonin.cz