Okresní hospodářská komora HODONÍN

Shromáždění deletátů 2018

22. November 2018

Okresní hospodářská komora Hodonín zve své členy na zasedání shromáždění delegátů OHK Hodonín, které se uskuteční 22. 11. 2018 od 15.30 ve školící místnost OHK - Svatoborská 591, 697 01 Kyjov.

Shromáždění delegátů OHK Hodonín

čtvrtek - 22. listopadu 2018, od 15.30 hodin

Místo konání: školící místnost OHK Hodonín - Svatoborská 591, 697 01 Kyjov

Program:

 • 15.00 - 15.30   Prezence účastníků
 • Zahájení
 • Volby orgánů shromáždění
 • Zpráva představenstva o čiinosti za uplynulé období
 • Zpráva dozorčí rady o činnosti za uplynulé období
 • Návrh finančního plánu na rok 2019
 • Návrh a volba deletáů na sněm HK ČR 2019
 • Návrh a volba delegátů na valnou hromadu KHK JMK na roky 2018 - 2019
 • Valná hromada OHK servisní, s.r.o.
 • Diskuze
 • Přijetí usnesení
 • Závěr

Na setkání s Vámi se těší Ing. Luděk Šebesta
předseda představenstva

V případě Vaší účasti, prosíme vyplnit registrační formulář na akci