Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Změny ZDPH v roce 2017 a jejich dopady do praxe“

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na seminář "Změny ZDPH v roce 2017 a jejich dopady do praxe“. V průběhu semináře budou účastníci informováni o změnách v oblasti DPH s připravovanou novelou, která nabude účinnosti od 1. 1. 2017.

Seminář na téma: DPH u obcí a neziskových organizací

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s uplatňováním DPH ve veřejné správě. Součástí výkladu budou praktické postupy uplatňování DPH a upozornění na nejčastější chyby. Výklad bude zaměřen na aktuální legislativní stav.

Přeshraniční právní vztahy s Rakouskem v oblasti podnikání

Okresní hospodářská komora Hodonín ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno Vás zvou na seminář "Přeshraniční právní vztahy s Rakouskem v oblasti podnikání"

Seminář na téma "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a prováděcí předpisy"

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, jeho změnami v oblasti zadávání a mimo jiné i aktuálními interpretačními nejasnostmi. Změny budou diskutovány v porovnání s dnešním stavem velmi konkrétně a na příkladech.

Zásadní změny v zákoníku práce v roce 2017 z pohledu praxe

Cílem semináře je seznámení se základními změnami, které předmětná novela zákoníku práce přináší, jejich porovnání se stávající právní úpravou, a v neposlední řadě na praktické dopady těchto změn pro personální a mzdovou praxi.

Změny ve zdaňování mezd od roku 2017 a roční zúčtování za rok 2016

OHK Hodonín Vás zve na seminář s názvem "Změny ve zdaňování mezd od roku 2017 a roční zúčtování za rok 2016" Tento seminář se bude konat v úterý 14. 2. 2017.