Okresní hospodářská komora HODONÍN

KONZULTAČNÍ DNY PRO PODPORU EXPORTU

CHCETE EXPORTOVAT A NEVÍTE JAK NA TO? POTŘEBUJETE U VAŠEHO OBCHODNÍHO PŘÍPADU ASISTENCI V ZAHRANIČÍ? HLEDÁTE ODBĚRATELE ČI OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH?

Seminář na téma: DPH u obcí a neziskových organizací

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s uplatňováním DPH ve veřejné správě. Součástí výkladu budou praktické postupy uplatňování DPH a upozornění na nejčastější chyby. Výklad bude zaměřen na aktuální legislativní stav.

Přeshraniční právní vztahy s Rakouskem v oblasti podnikání

Okresní hospodářská komora Hodonín ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno Vás zvou na seminář "Přeshraniční právní vztahy s Rakouskem v oblasti podnikání"

Zásadní změny v zákoníku práce v roce 2017 z pohledu praxe

Cílem semináře je seznámení se základními změnami, které předmětná novela zákoníku práce přináší, jejich porovnání se stávající právní úpravou, a v neposlední řadě na praktické dopady těchto změn pro personální a mzdovou praxi.