Okresní hospodářská komora HODONÍN

Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2017 - účetní a daňové aspekty (2. fáze EET a jak se na ni připravit)

Seminář je zaměřen na problematiku maloobchodu a velkoobchodu související s elektronickou evidencí tržeb (EET). Potřebné informace na semináři získají i ostatní poplatníci, na které se vztahuje EET. Předmětem výkladu nejsou technické aspekty EET.

Daň z přidané hodnoty – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím

Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady

Pozvánka na seminář "Jak obchodovat s německým partnerem"

Okresní hospodářská komora a Regionální hospodářská komora Brno v rámci projektu CMO Vás zvou na seminář "Jak obchodovat s německým partnerem". Účast na semináři je zdarma

Seminář na téma "Najděte klíč ke svému potenciálu"

Víte, že až 80% lidí nevyužívá svoje silné stránky, že „běží“ jen na 20% svého potenciálu, mnohdy ani svoje silné stránky neznáme a proto je nevyužíváme, většinou se neproduktivně snažíme eliminovat své slabé stránky.

Jak vysílat zaměstnance do EU – související povinnosti zaměstnavatele

Okresní hospodářská komora Hodonín Vás srdečně zve na seminář s názvem "Jak vysílat zaměstnance do EU – související povinnosti zaměstnavatele"

Pozvánka na seminář: Datové schránky v praxi

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na připravovaný seminář na téma: "Datové schránky v praxi"

Seminář na téma "DPH u obcí a neziskových organizací"

Cílem semináře je seznámit účastníky s uplatňováním DPH ve veřejné správě. Součástí výkladu budou praktické postupy uplatňování DPH a upozornění na nejčastější chyby. Výklad bude zaměřen na aktuální legislativní stav. Školení je určeno pro vedoucí a úředníkům ekonomických odborů obcí, měst a krajů a účetním ostatních neziskových organizací, organizačním složkám státu a dobrovolným svazkům obcí.

Daňové doklady a EET, změny pro rok 2017

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky semináře s problematikou vystavování daňových dokladů, povinnými náležitostmi, novelizací zákona o EET a také o změnách v DPH