Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Správná administrace dotací v praxi"

23. October 2012

Chcete se vyhnout problémům s proplacením dotace nebo následnou kontrolu spojenou s vrácením dotace?

Pořadatel:

OHK Servisní, s.r.o. ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín

Termín: úterý 23.10.2012 od 09:00 hodin (prezentace od 8:45 hodin)
Místo konání: školící místnost OHK - Hodonín, Kasárenská 4 (mapka)
Přednášející: Jana Pilátová, externí účetní a ekonom OHK Hodonín
                          Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín
                          Bc. Petr Navrátil, projektový manažer OHK Servisní, s.r.o.
                          Ing. Jan Miškeřík, projektový manažer

Obsah semináře:

 • Vedení účetnictví
 • Náležitosti dokladování
 • Doložení způsobilých výdajů
 • Monitorovací zpráva
 • Přílohy monitorovací zprávy
 • Žádosti o platbu
 • Posuzování a kontrola faktur
 • Nesoulad ve VŘ
 • Hospodárnost - účelovost - efektivnost
 • Legislativa aneb jak uspět u kontroly
 • Hlášení změn - změny podstatné, nepodstatné
 • Doložení mzdových nákladů
 • Cestovní náhrady
 • Diskuze

Seminář je určen pro projektové a finanční manažery a je zaměřený na osvojení znalostí, metod, technik a nástrojů potřebných pro úspěšné řízení projektu.

Cena

Členské firmy OHK Hodonín, NNO, veřejná správa - 200,- Kč vč. DPH
Základní cena - 500,- Kč vč. DPH

Platba:

 • převodním příkazem: ČSOB, a.s. účet č. 217631380/0300, variabilní symbol: 121023. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mail info(at)ohkhodonin.cz nebo na adresu OHK Hodonín, Svatoborská 591, 697 01 Kyjov. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomlouvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
 • hotově v den konání semináře
Vaši účast potvrdte, prosím, elektronicky prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který naleznete níže pod tlačítkem "PŘIHLÁSIT SE NA AKCI", nebo telefonicky na kontaktu:

Tomáš Synek, tel.: +420 518 610 621, GSM: 724 613 020, email: info(at)ohkhodonin.cz