Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Rok s GDPR - zákon o zpracování osobních údajů, aneb GDPR vstupuje do praxe“

17. May 2019

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem "Rok s GDPR - zákon o zpracování osobních údajů, aneb GDPR vstupuje do praxe“

Termín semináře:

pátek 17. 5. 2019 od 9:00 hodin do 13:00 (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:

učebna OHK Hodonín - Svatoborská 591, 697 01 Kyjov (příjezdová cesta >>>)

Přednášející:

Mgr. Jakub Málek

Advokát a partner advokátní kanceláře PEYTON legal (www.peytonlegal.cz) s dlouholetou praxí v poskytování komplexního právního poradenství v oblasti korporátního práva a správy obchodních společností pro široké spektrum klientů. Jakub Málek je rovněž specialistou na oblast ochrany osobních údajů a vedení compliance projektů v oblasti souladu s GDPR.

JUDr. Tadeáš Petr

Advokát a partner advokátní kanceláře PEYTON legal (www.peytonlegal.cz) s více než desetiletou obecnou praxí v oblasti korporátního práva a správy obchodních společností, fúzí a akvizic, právních analýz, smluvní agendy i sporů v oblasti obchodního a korporátního práva.

Poplatek na seminář:

Členové HK, města, obce, školy, NNO - 1.000,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci - 1.500,- Kč (nejsme plátci DPH)

* v ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, voda, blok s propiskou, po skončení semináře elektronický materiál od lektora

Cíl semináře:

Přijetí adaptačního zákona k GDPR (tj. nového českého zákona o ochraně osobních údajů) je za dveřmi. Tento zákon implementuje evropskou legislativu do českého právního řádu a zavádí konkrétní kontrolní mechanismy a právní nástroje pro kontrolu dodržování povinností v oblasti osobních údajů ze strany podnikatelů a dalších subjektů. Regulace GDPR už tak nebude jen vzdálenou hrozbou,ale začne být v praxi reálně vymáhána, se všemi důsledky z toho plynoucími (včetně konkrétních sankcí v případě zjištěných pochybení). Praktický seminář Vás seznámí se všemi základními povinnostmi a požadavky a zajistí, že budete na novou legislativu připraveni. 

Výklad budou doprovázet četné ilustrativní příklady a modelové situace z praxe.

Obsah semináře:

  • Hlavní povinnosti v oblasti osobních údajů dopadající na všechny podnikatele (na co se připravit);
  • Jak nastavit interní procesy (kde dochází ke zpracování osobních údajů, co si pohlídat,  jak proškolit zaměstnance);
  • Jaká dokumentace je třeba k zajištění konformity s novou úpravou (rozsah, forma, distribuce ve firmě);
  • Jak postupovat v případě kontroly (jaké pravomoci má kontrolní orgán, co může a nemůže vyžadovat, co je třeba doložit);
  • Jaké sankce hrozí (a jak jim předcházet);
  • Další specializované oblasti dle časových možností (např. časté situace vyžadující zvláštní péči, problematika e-shopů, marketingových emailů, informace na webových stránkách, cookies, atd.)

Platba:

  •  Převodním příkazem ČSOB, a. s. účet číslo: 673958563/0300, variabilní symbol: 190517. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
  • Hotově v den konání semináře

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

Kontaktní osoba:

Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info(at)ohkhodonin.cz

Zaujal Vás tento seminář? Neváhejte a přihlaste se ZDE >>>

Kapacita učebny omezena.