Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "První rok aplikace občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích – praxe, vývoj"

30. April 2015

Z důvodu malého zájmu se seminář NEKONÁ !!!

První rok aplikace občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích - praxe, vývoj

Termín semináře: čtvrtek 30. dubna 2015 od 9:00 do 13:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání: školící místnost OHK – Svatoborská 591, 697 01 Kyjov (příjezdová mapa)

Přednášející: Mgr. Michal Vávra, advokát - advokátní kancelář Bulinský & Vávra

Program semináře:

1. Úvod – rekodifikace soukromého práva

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
 • zrušení řady předpisů
 • zavedení řady nových předpisů
 • přechodná ustanovení – reakce na ně?
 • zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2. Změny v právní terminilogii

 • člověk, osobnost, svéprávnost, právní jednání, doba/lhůta atd.

3.  Některé vybrané instituty nové právní úpravy

 • věc v právním smyslu  - rozdělení věcí
 • zdánlivost/neplatnost/neúčinnost právního jednání
 • proces uzavírání smluv – nové smluvní typy, VOP a jejich srážka atd.
 • zajištění a utvrzení dluhu
 • náhrada škody – např. zcela nová koncepce odškodňování škody na zdraví
 • odpovědnost statutárního orgánu za výkon funkce
 • monistický/dualistický systém v a.s.

4. Reakce na novou právní úpravu?

 • Reakce podnikatelů
  - úprava zakladatelských dokumentů obch.spol. podle nové právní úpravy
  - úprava smluv o výkonu funkce jednatele
  - úprava pracovních smluv
  - úprava vzorů používaných smluv (VOP, KS, SOD, NS a dalších)
  - úprava dalších obchodních listin

 

 • Reakce odborné veřejnosti
  - výkladová stanoviska KANCLu
  - rozhodnutí soudů nižších stupňů i NS ČR – např. usnesení NS ČR sp.zn. 29 Cdo 3919/2014 k problematice plných mocí při zastupování společníka

5. Co na to zákonodárce?

 • velká novela MS ČR
 • malá („urgentní“) novela MS ČR

Cena:   

Členové HK ČR, státní správa, NNO – 1000,- Kč (cena vč. DPH)
Ostatní zájemci – 1 500,- Kč (cena vč. DPH)

V ceně semináře jsou podkladové materiály jak v tištěné verzi, tak v elektronické verzi, občerstvení v průběhu semináře, blok s propiskou.

Způsoby platby:

 • Převodním příkazem: ČSOB, a.s. účet číslo: 217 631 380/0300, variabilní symbol 150430. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
 • Hotově v den konání semináře.

Zaujal Vás tento seminář? Neváhejte a přihlaste se ZDE >>>

Přihlásit se můžete také na níže uvedeném kontaktu:
Tomáš Synek, GSM: +420 724 613 020, info@ohkhodonin.cz