Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a prováděcí předpisy"

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, jeho změnami v oblasti zadávání a mimo jiné i aktuálními interpretačními nejasnostmi. Změny budou diskutovány v porovnání s dnešním stavem velmi konkrétně a na příkladech.

Seminář na téma "DOTACE PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY"

Společnost OHK servisní, s.r.o. si vás dovoluje pozvat na seminář, kde získáte informace o připravovaných dotačních výzvách

Shromáždění delegátů 2016

Dovolujeme si pozvat všechny členské firmy na "Shromáždění delegátů 2016", které se uskuteční ve čtvrtek 10. 11. 2016 v učebně OHK Hodonín - Svatoborská 591, 697 01 Kyjov

Seminář na téma "DOTACE PRO OBCE A JEJICH ORGANIZACE"

OHK servisní, s.r.o. pořádá seminář s názvem "Dotace pro obce a jejich organizace", který se uskuteční ve čtvrtek 1. 12. 2016. Účast na semináři je zdarma.

Elektronická evidence tržeb – účetní a daňové aspekty

Seminář Vás seznámí s pravidly platnými pro EET, jak jsou upraveny zákonem o evidenci tržeb, metodickými materiály Generálního finančního ředitelství a navazujícími předpisy.

Seminář na téma "Daň z přidané hodnoty 2017 - aktuálně"

Účastníci budou pomocí praktických příkladů seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od ledna 2017. Podle aktuálního legislativního vývoje budou probrány i dílčí změny zákona, k nimž došlo v průběhu roku, a případné výkladové problémy. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.

Zásadní změny v zákoníku práce v roce 2017 z pohledu praxe

Cílem semináře je seznámení se základními změnami, které předmětná novela zákoníku práce přináší, jejich porovnání se stávající právní úpravou, a v neposlední řadě na praktické dopady těchto změn pro personální a mzdovou praxi.

Změny ve zdaňování mezd od roku 2017 a roční zúčtování za rok 2016

OHK Hodonín Vás zve na seminář s názvem "Změny ve zdaňování mezd od roku 2017 a roční zúčtování za rok 2016" Tento seminář se bude konat v úterý 14. 2. 2017.

Seminář na téma "Daň z příjmů fyzických osob za rok 2016 – změny plynoucích ze znění zákona. Novinky pro rok 2017"

Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami souvisejícími s procesem odevzdání daňového přiznání fyzických osob k dani z příjmů. Součástí semináře budou praktické příklady a novinky od roku 2017.

Seminář na téma " Intrastat - aktuálně"

DNE 29. 7. 2016 NABYLY ÚČINNOSTI PŘEDPISY, KTERÉ MĚNÍ PROVÁDĚNÍ STATISTIKY INTRASTAT. TYTO ZMĚNY SE PROMÍTLY DO PROVÁDĚNÍ STATISTIKY VNITROUNIJNÍCH OBCHODŮ/INTRASTAT A TO K DATU NABYTÍ JEJICH ÚČINNOSTI. NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE SE NA NÁŠ SEMINÁŘ

Daň z přidané hodnoty – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím

Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady