Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Fakturace od A-Z v praxi roku 2019"

6. June 2019

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem "Fakturace od A-Z v praxi roku 2019"

Termín semináře:

čtvrtek 6. 6. 2019 od 9:00 hodin do 13:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:

učebna OHK Hodonín - Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová cesta>>>)

Přednášející:

Květoslava Novotná

Daňová poradkyně a je majitelkou účetní firmy v Brně. V oboru účetnictví a daňového poradenství má mnohaletou praxi; více než 10 let přednáší na odborné vysoké škole. Pravidelně se věnuje lektorské činnosti v uvedených oblastech.

Poplatek na seminář:

Členové HK, města, obce, školy, NNO - 1.000,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci - 1.500,- Kč (nejsme plátci DPH)

* v ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, voda, blok s propiskou, po skončení semináře elektronický materiál od lektora

Obsah semináře:

1. Členění faktur na přijaté, vystavené a další náležitosti

 • FAP - evidence závazků, právně zaniklé závazky
 • FAV - evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpisy
 • zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, problematika DPH
 • zákon o účetnictví, vyhláška a ČÚS
 • náležitosti podle zákona, forma dokladů, oprava, archivace
 • fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy)
 • forma listinná, elektronizace faktur
 • fakturace nájemného
 • přefakturace
 • obchodní listiny podle občanského zákoníku a jejich náležitosti
 • faktury v cizí měně, zboží mezi plátci EU, zahraniční faktury
 • splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty
 • úroky z prodlení

2. Změny u daňových dokladů po novele zákona on DPH pro rok 2019 v příkladech

 • změny u přenosu daňové povinnosti - pro plátce DPH a zároveň pro osobu nepovinnou k dani
 • prodej poukazů a DPH
 • pravidla pro vystavování § 28
 • kdy vystavit opravné daňové doklady § 42 a § 45
 • druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování - auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení
 • aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ
 • implementace Směrnice EU k DPH - oddíl Fakturace
 • dotazy, diskuse

Platba:

 •  Převodním příkazem ČSOB, a. s. účet číslo: 673958563/0300, variabilní symbol: 190606. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
 • Hotově v den konání semináře

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

Kontaktní osoba:

Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info(at)ohkhodonin.cz

Zaujal Vás tento seminář? Neváhejte a přihlaste se ZDE >>>

Kapacita učebny omezena.