Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Ochranná známka jako nástroj pro prezentaci a ochranu Vašeho podnikání"

29. March 2019

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem "Ochranná známka jako nástroj pro prezentaci a ochranu Vašeho podnikání"

Termín semináře:

pátek 29. 3. 2019 od 9:00 hodin do 13:00 (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:

učebna OHK Hodonín - Svatoborská 591, 697 01 Kyjov (příjezdová cesta >>>)

Přednášející:

JUDr. Tadeáš Petr

Advokát a partner advokátní kanceláře PEYTON legal (www.peytonlegal.cz)  se specializací na oblast práva duševního vlastnictví a více než desetiletou praxí v oblasti problematiky ochranných známek (jak na české, tak mezinárodní úrovni), včetně zastupování klientů v námitkových řízeních a známkoprávních sporech. Působí rovněž v oblasti korporátního práva a správy obchodních společností, fúzí a akvizic, právních analýz, smluvní agendy i sporů v oblasti obchodního a korporátního práva.

Mgr. Jakub Málek

Advokát a partner advokátní kanceláře PEYTON legal (www.peytonlegal.cz) s dlouholetou praxí v poskytování komplexního právního poradenství v oblasti korporátního práva a správy obchodních společností pro široké spektrum klientů. Jakub Málek je rovněž specialistou na oblast ochrany osobních údajů a vedení compliance projektů v oblasti souladu s GDPR.

Poplatek na seminář:

Členové HK, města, obce, školy, NNO - 1.000,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci - 1.500,- Kč (nejsme plátci DPH)

* v ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, voda, blok s propiskou, po skončení semináře elektronický materiál od lektora

Cíl semináře:

Seminář poskytne účastníkům základní praktický exkurz do problematiky ochranných známek, která se dotýká každého podnikatele se zájmem o účinnou propagaci a ochranu své značky (tzv. brand). Proč má smysl registrovat si ochrannou známku a jaké výhody to přináší? Jaká označení mohou být registrována jako ochranná známka, jaké jsou podmínky, náklady, postup, alternativy (národní versus evropská či mezinárodní ochranná známka)? Odpovědi na tyto otázky se účastníci dozvědí poutavou formou a s řadou konkrétních příkladů z praxe.

Zvláštní pozornost bude věnována i aktuálním novinkám, které přinesla velká novela zákona o ochranných známkách.

Obsah semináře:

  • Podstata a funkce ochranné známky (co je to ochranná známka, k čemu slouží, jaké podmínky musí splňovat, druhy ochranných známek);
  • Rozlišovací způsobilost jako základní předpoklad ochranné známky (co je rozlišovací způsobilost, jaké ochranné známky jsou zaměnitelné, praktické příklady);
  • Práva z ochranné známky a rozsah ochrany(jaká práva dává ochranná známka svému majiteli, jak a za jakých podmínek je lze uplatnit);
  • Registrace ochranné známky (národní, evropská či mezinárodní ochranná známka - postupy, lhůty, náklady);
  • Péče o ochrannou známku (řádné užívání ochranné známky a preventivní kroky proti plagiátům a nápodobám);
  • Spory z ochranných známek a jejich řešení (námitky proti zápisu, návrhy na neplatnost ochranných známek, apod.)

Platba:

  •  Převodním příkazem ČSOB, a. s. účet číslo: 673958563/0300, variabilní symbol: 190329. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
  • Hotově v den konání semináře

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

Kontaktní osoba:

Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info(at)ohkhodonin.cz

Zaujal Vás tento seminář? Neváhejte a přihlaste se ZDE >>>

Kapacita učebny omezena.