Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma ""Evidence skutečných majitelů a další publikační povinnosti obchodní společnosti v praxi"

16. May 2019

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem "Evidence skutečných majitelů a další publikační povinnosti obchodní společnosti v praxi"

Termín semináře:

čtvrtek 16. 5. 2019 od 9:00 hodin do 13:00 (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:

učebna OHK Hodonín - Svatoborská 591, 697 01 Kyjov (příjezdová cesta >>>)

Přednášející:

Mgr. Jakub Málek

Advokát a partner advokátní kanceláře PEYTON legal (www.peytonlegal.cz) s dlouholetou praxí v poskytování komplexního právního poradenství v oblasti korporátního práva a správy obchodních společností pro široké spektrum klientů. Jakub Málek je rovněž specialistou na oblast ochrany osobních údajů a vedení compliance projektů v oblasti souladu s GDPR.

JUDr. Tadeáš Petr

Advokát a partner advokátní kanceláře PEYTON legal (www.peytonlegal.cz) s více než desetiletou obecnou praxí v oblasti korporátního práva a správy obchodních společností, fúzí a akvizic, právních analýz, smluvní agendy i sporů v oblasti obchodního a korporátního práva.

Poplatek na seminář:

Členové HK, města, obce, školy, NNO - 1.000,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci - 1.500,- Kč (nejsme plátci DPH)

* v ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, voda, blok s propiskou, po skončení semináře elektronický materiál od lektora

Cíl semináře:

Praktický seminář pro členy orgánů, manažery a vedoucí zaměstnance obchodních společností zaměřený na aktuální zákonné publikační a informační povinnosti, které dopadají na každou obchodní společnost, přesto jsou však v praxi často zanedbávány, čímž se firmy vystavují pokutám a dalším sankcím. Seminář bude zaměřen primárně na novinku v podobě povinné evidence skutečných majitelů společností, avšak bude se věnovat i dalším zásadním oblastem a situacím, ve kterých je společnost povinna publikovat či sdělovat zákonem předepsaným způsobem důležité informace a dokumenty.

Výklad bude doprovázen praktickými příklady a postupy s cílem poskytnout účastníkům návod na zajištění správného, včasného a efektivního plnění příslušných zákonných povinností.

Obsah semináře:

  • Evidence skutečných majitelů (co přináší, jaký je účel evidence, kdo má k údajům přístup, jak zabezpečit splnění povinností společnosti, jak řešit hraniční případy);
  • Další evidenční povinnosti společnosti (na jaké situace dopadají, jaká je požadovaná forma informací/ dokumentů a praktický postup), zejména ve vztahu k:

-          obchodnímu rejstříku a sbírce listin;

-          obchodnímu věstníku;

-          webovým stránkám a obchodním listinám společnosti.

  • Důsledky nesplnění povinností (sankce a jak se jich vyvarovat, možnost dodatečného splnění povinností).

Platba:

  •  Převodním příkazem ČSOB, a. s. účet číslo: 673958563/0300, variabilní symbol: 190516. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
  • Hotově v den konání semináře

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

Kontaktní osoba:

Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info(at)ohkhodonin.cz

Zaujal Vás tento seminář? Neváhejte a přihlaste se ZDE >>>

Kapacita učebny omezena.