Okresní hospodářská komora HODONÍN

První pomoc na pracovišti

19. October 2012

Víte, že ze zákona musíte mít na pracovišti proškolenou osobu na poskytování první pomoci? Jak se zachováte při úřazu na pracovišti? Jak správně poskytnout první pomoc? Na všechny tyto otázky Vám odpoví tento seminář.

Termín semináře: pátek 19.10.2012 od 10:00 hodin (prezentace od 9:45 hodin)
Místo konání: školící místnost OHK - Kyjov, Svatoborská 591 (mapka)
Lektor: MUDr. Jiří Vyhnal, lékař ARO Nemocnice Kyjov

Pořadatel semináře

OHK Servisní, s.r.o. ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín

Cíl semináře:

Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 102, odst. 6. je zaměstnavatel povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří ovládají poskytnutí první pomoci.

Obsah semináře:

  • Předlékařská pomoc, Příruční lékárna
  • Neokladná resuscitace
  • První pomoc při krvácení, Základní obvazová technika
  • První pomoc při poranění pohybového aparátu
  • Úrazy teplem a chladem
  • První pomoc při poranění hrudníku a břicha

Cena:

Členské firmy OHK Hodonín - 200,- Kč (vč. DPH)/osoba
Nečlenské firmy OHK Hodonín, ostatní zájemci - 400,- Kč (vč. DPH)/osoba

Seminář se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků.

Platba:

  • převodním příkazem: ČSOB, a.s., č. účtu: 217631380, variabilní symbol: 121019. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete laskavě na e-mail: info(at)ohkhodonin.cz, nebo na doručovací adresu: OHK Hodonín, Svatoborská 591, 697 01 Kyjov. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději  7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neučasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
  • hotově v den konání semináře

Vaši účast potvrďte, prosím elektornicky, prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který naleznete níže pod tlačítkem "PŘIHLÁSIT SE NA AKCI".

Přihlásit se můžete také telefonicky u kontaktní osoby:
Tomáš Synek, tel.: +420 518 610 621, GSM: 724 613 020, email: info(at)ohkhodonin.cz

Těšíme se na Vaši účast