Okresní hospodářská komora HODONÍN

Pracovní právo v praxi + Státní kontroly OIP

25. March 2014

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na vynikající seminář na téma "Pracovní právo v praxi + Státní kontroly OIP". Přednášející bude paní JUDr. Ludmila Račická a paní Jana Pilátová.

Pracovní právo v praxi + Státní kontroly OIP

Termín semináře: úterý 25. 3. 2014 od 9:00 do 15:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání: školící místnost OHK - Kasárenská 4, Hodonín (příjezdová mapa)

Přednášející:  JUDr. Ludmila Račická, Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Hodonín
                          Jana Pilátová, expert v oblasti pracovního práva a ekonomiky

Cena:

Členové Hospodářské komory ČR, veřejná správa, NNO - 900,- Kč (cena vč. DPH)
Ostatní zájemci - 1500,- Kč (cena vč. DPH)

V ceně za seminář je zahrnuto: písemné i elektronické podklady od přednášejících, vynikající křupavá bageta, káva, čaj, voda, blok s průpiskou a mnoho hodnotných informací :-)

Seminář je určen pro majitele firem, vedoucí pracovníky, personalisty a HR manažery, mzdové účetní a ostatní zájemce o tuto problematiku.

Účastníci semináře získají znalosti konkrétních ustanovení zákoníku práce ve vazbě na denní praxi.

Jaký bude obsah semináře?

Pracovní právo v praxi - JUDr. Ludmila Račická

 • Změny v občanském zákonu ve vztahu k zákoníku práce od 1. 1.2014
 • Povinnosti  zaměstnavatelů k úřadu práce
 • Vznik pracovního poměru - konkurenční doložky, problematika statutárních zástupců, informace o obsahu pracovní smlouvy, místo výkonu práce
 • Problematika zkušební doby
 • Nová úprava pracovních poměrů na dobu určitou, řetězení pracovních smluv
 • Skončení pracovního poměru - důvody skončení, odstupné - proplácení "dalšího odstupného nad rámec zákoníku práce", skončení pracovního poměru v důsledku pracovního úrazu
 • Problematika dohod o provedení práce a o pracovní činnosti
 • Smrt zaměstnance - jaká práva a povinnosti má zaměstnavatel? Smrt zaměstnavatele jako fyzické osoby a vliv na další pracovněprávní vztahy
 • Kontrola práce neschopných zaměstnavatelem - postup v praxi
 • Čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • Dovolená na zotavenou "povinná dovolená", náhrady mzdy, převod dovolené do dalšího roku
 • Doručování písemností
 • Jak na úřad práce po skončení pracovního poměru
 • Proplácení nevyplacených mzdových nároků zaměstnavatelem
 • Diskuze

Státní kontroly OIP - Jana Pilátová

 • Základní zásady pracovněprávních vztahů a závislé práce "švarcsystém"
 • Případy nelegálního zaměstnávání
 • Případy pouhého porušení povinností zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce
 • Sankce: Za nelegální zaměstnávání dle zákona o zaměstnanosti za porušení povinností zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce
 • Poskytování služeb drobnými podnikateli vs. výkon práce zaměstnanců
 • Základní náležitosti smlouvy s OSVČ s přihlédnutím k eliminaci rizik plynoucích z možné nelegální práce
 • Vymezení definičních rozdílů: mezi pracovní smlouvou; smlouvou o dílo; smlovou o poskytování služeb; mandátní smlouvou aj.
 • Evidence docházky, mzdové tarify a odměna za práci
 • Denní praxe ke kontrole
 • Minimální mzda

Platba:

 • Převodním příkazem: ČSOB, a.s., účet číslo: 217631380/0300, variabilní symbol: 140325. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
 • Hotově v den konání semináře.

Zaujal Vás tento seminář? Neváhejte a přihlaste se ZDE >>>

Kontakt:

Tomáš Synek, GSM: +420 724 613 020, info(at)ohkhodonin.cz