Okresní hospodářská komora HODONÍN

Personální praxe v denním režimu

3. December 2018

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem: "Personální praxe v denním režimu"

Termín konání:

pondělí 3. 12. 2018 od 9:00 do 15:00 (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo konání:

školící místnost OHK – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová mapa>>>)

Přednášející:

JUDr. Ludmila Račická

Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Hodonín

Poplatek za kurz:

Členové HK ČR, školy, města, obce, NNO – 1 000,- Kč (cena vč. DPH)
Ostatní zájemci – 1 500,- Kč (cena vč. DPH)

Obsah kurzu:

 • Povinnosti zaměstnavatele  před vznikem pracovního poměru,  co musí obsahovat pracovní smlouva – co je předmětem možných sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • Zkušební doba , pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob
 • Ukončení pracovního poměru - výpovědní důvody, ochranná doba, okamžité zrušení pracovního poměru , vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru
 • Dovolená v roce 2018 – výměra dovolené, dovolená za odpracované dny,  plány dovolené, nařizování dovolené, převod dovolené do příštího roku, čerpání dovolené a svátek, krácení dovolené, přerušení dovolené, mateřská dovolená a rodičovská dovolená,
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy
 • Doručování písemností zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • Zajímavá soudní rozhodnutí v pracovněprávních věcech
 • Dotazy, diskuse

Platba:

 • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 673 958 563/0300, variabilní symbol: 181203. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za kurz vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
 • Hotově v den konání kurzu.

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.