Okresní hospodářská komora HODONÍN

Obchodně - právní otázky spojené s podnikáním v Německu

27. June 2012

!!!POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ, konzultační den se uskuteční v prostorách OHK Hodonín, Kasárenská 4, 695 01 Hodonín.

Okresní hospodářská komora Hodonín zve všechny zájemce na konzultační den v rámci projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR

        

Termín:

středa 27. června 2012 od 9:00 hodin (prezence od 8:30 hod),

Místo konání:

!!! učebna OHK Hodonín - Kasárenská 4, Hodonín !!!

Lektor:

    Marcella Pawelka

            česky mluvící německá právnička, 18 let pomáhá českým firmám v oblasti vypracování smluv, vymáhání pohledávek u zahraničních odběratelů a zastupování českých firem při vyřizování pracovního povolení v Německu

Program konzultačního dne:

  • Zaměstnávání v Německu, pracovní povolení ano či ne? Osvobození od pracovního povolení, je nutno zaměstnance na cizinecké policii?
  • Doklady potřebné pro práci v Německu
  • Daňové otázky spojené se zaměstnáváním v Německu
  • Dohoda o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Německem
  • Založení firmy v Německu
  • Uzavírání obchodních smluv s německými partnery - obsah obchodních podmínek
  • Vymáhání pohledávek v Německu, insolvenční řízení v Německu
  • představení aktualit v projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR
  • po skončení konzultačního dne bude následovat diskuze přednášejícího s posluchači

Tento projekt je financován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj - Společně bez hranic.

Vaši účast potvrďte, prosím, elektronicky prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který naleznete níže pod tlačítkem
PŘIHLÁSIT SE NA AKCI.

Přihlásit se můžete také telefonicky na kontaktu:
Ing. Zuzana Sýkorová, GSM: 775 610 535, e-mail: zahranici(at)ohkhodonin.cz

Těšíme se na Vaši účast

Níže je zobrazena fotogalerie z Konzultačního dne Rusko, který proběhl 14.5.2012

Všechny fotografie  z konzultačního dne naleznete zde